Hankintaprosessi

Asiakkaat kysyvät meiltä useimmiten seuraavaa: miten tehtaan hyväksyntä tapahtuu? Se ei ole yllättävää, koska tehdas on kaiken toimintamme ytimessä. Tehtaiden löytämisen ja laadunvarmistuksen prosesseilla olemme varmistaneet, että käytettävissämme on aina asiakkaan vaatimuksille sopiva tehdas. Parhaiden tehtaiden löytäminen kehittäminen edellyttää laajaa ja monipuolista kokemusta.

Alla kuvattu NCAB Groupin hankintaprosessi esittää, miten tehtaidemme hyväksyntä tapahtuu.