Kestävyysstrategiamme

SO 26000 -standardi, jota olemme käyttäneet kestävyysstrategiamme perustana, kattaa useita kestävään kehitykseen liittyviä seikkoja.

Olemme käyttäneet standardia apuna tunnistaessamme NCAB:lle tärkeimpiä seikkoja, jotka perustuvat toimintamme vaikutuksiin, osakkeenomistajien odotuksiin ja parannuksiin, joita voimme tehdä. Se on keino, jolla voimme osoittaa, miten kestävyystyömme vahvistaa näitä suhteita. Strategiassamme erottelemme pitkän tähtäimen tavoitteet, mitattavissa olevat tavoitteet, keskeiset toiminta-alat ja konkreettiset toimenpiteet.

Status December 2018

  • not started/far from reached
  • on track
  • completed/reached