Laadunvarmistus

NCAB Groupin laadunvarmistustyön tavoitteena on virheetön tuote ja oikea-aikainen toimitus, joka saavutetaan sekä proaktiivisella että reaktiivisella toiminnalla. Tämä lähestymistapa on standardoitu ja sen toteuttamisesta vastaa tehtaiden hallintaorganisaatio (Factory Management).


Eric Tu, Laatuinsinööri Suntak, tarkistaa kalvon ennen kuvionsiirtoa

Proaktiivinen laadunvarmistus

NCAB:n piirilevyvaatimukset (IPC) – tuotevalvonta

Vaatimusspesifikaatiomme perustuvat IPC-standardiin IPC 6012 (jäykät piirilevyt), IPC 6013 (joustavat), IPC 6016 (hdI) ja joihinkin lisäyksiin.
Hyväksymisvaatimukset vastaavat standardia IPC 600.

Vaatimusesimerkkejä IPC-standardien lisäksi:

 • Reiän seinämän kuparin paksuus (IPC luokka 3)
 • Flex-rigid-piirilevyjen kerrokset
 • Kuorittava maski

Tehdastuotanto – prosessivalvonta
Kaikilla tehtaillamme on ISO 9001- ja ISO 14001 sertifiointi.
Tehtaiden hallintajärjestelmien valvonta on osa auditointia.

KAIKKI PERUSTUU AUDITOINTIIN

Vuosittainen auditointi
Vuosittainen auditointimme kattaa kahdeksan eri aluetta:

 1. Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät
 2. Alihankkijahallinta ja materiaalien hankinta
 3. Materiaalin- ja varastonhallinta
 4. Tuotantoprosessit ja prosessivalvonta
 5. Tilausten, toimitusten ja varaston valvonta
 6. Reklamaatioiden käsittelyprosessi
 7. Tuotantolaitos – ylläpito, koneet, laboratorio jne.
 8. Autoteollisuutta koskevat asiat

Poikkeamien esiintyessä tehdas ottaa käyttöön korjaavat toimenpiteet, joiden seurannasta huolehtii tehtaalla toimiva NCAB Group henkilöstö.

Miniauditoinnit
Keskitymme kerran kuussa yksityiskohtaisesti 1–3 tuotantoprosessiin, esimerkiksi pinnoitteisiin, juotosmaskiprosessiin tai poraukseen. Jos havaitsemme poikkeamia, tehdas ottaa käyttöön korjaavat toimenpiteet, joiden seurannasta huolehtii tehtaalla toimiva NCAB Group henkilöstö.

Tehdastapaamiset
Järjestämme päätehtaissa kuukausittain tehdastapaamisia, joissa arvioidaan toimitusten, laadun ja palvelun tasoa. Seuraamme korjaavien toimenpiteiden käyttöönottoa paikan päällä ja vaihdamme tietoja NCAB Groupin ja tehtaan tapahtumista.

 

NCAB Groupin Shop in shop konsepti
Täydellinen hallinta tuotantolinjalla. Meillä on nyt oma laadunvalvontainsinööri (Quality Control Engineer), joka työskentelee täysipäiväisesti tehtaallamme ja valvoo tilaustemme tuotantoa lopulliseen laaduntarkastukseen ja pakkaukseen asti. Laadunvalvontainsinööri varmistaa, että piirilevymme valmistetaan spesifikaatioiden mukaan.

Poikkeamien esiintyessä hän valvoo, että tilanne korjataan.
Päätehtaillamme toimivat asiakaspalvelutiimi, tuotantoa edeltävä tekniikkatiimi (PPE) ja lopullisesta laaduntarkastuksesta vastaava tiimi (FQC), jotka käsittelevät, valmistelevat ja valvovat NCAB Groupin tilauksia.

Lisäksi kaikilla päätehtaillamme toimii tehdasvalvoja (Factory Supervisor). Tehdasvalvoja osallistuu tehtaalla kuukausittaisiin tapaamisiin, auditointiseurantoihin, miniauditointeihin, vuosittaisiin auditointeihin, niihin liittyvien korjaavien toimenpiteiden seurantoihin, erityisten asiakasvaatimusten käyttöönottoon sekä moniin muihin asioihin ja tarvittaessa järjestettäviin tapaamisiin, joissa keskustellaan esimerkiksi tuotannosta, reklamaatioista, toimituksesta, hinnoista ja uusista projekteista.

 

Reaktiivinen laadunvarmistus

Toimitus- ja laatutilastot
Tarkistamme ja analysoimme trendejä asianmukaisilla työkaluilla, jotta voimme ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa. Keräämme tilastot toimitusten tarkkuudesta viikoittain ja kuukausittain. Laatutilastot raportoidaan kerran kuussa.

Palvelupalaute
Paikalliset yrityksemme antavat palautetta tehtaan suorituksesta (palvelu). Arviointi tehdään kyselylomakkeen avulla, jossa tehtaille annetaan arvosanat tiettyjen parametrien mukaisesti. Jos tehtaan yleisarvosana on huono, sovimme parannusaloitteista, joiden käyttöönottoa NCAB Groupin henkilöstö valvoo kuukausittaisissa tapaamisissa.

Korjaustoimenpideraportin (CAR) seurannat tehtaalla

Kaavio esittää vikatyypit prosentteina kaikista vioista.

Jokaiselle reklamaatiolle laaditaan korjaustoimenpideraportti, ja sen käyttöönotto tarkistetaan.