Organisaatio

NCAB Group on pitkälle hajautettu organisaatio. Asiakkailla on suora yhteys paikallisiin päätöksentekijöihin, mikä tekee asiakastuesta tehokasta ja täsmällistä. Tehtaiden hallintatiimi (Factory management) toimii tehtailla tai niiden lähellä, ja tiimin jäsenet hallitsevat paikalliset kielet, murteet ja englannin. Kaikki NCAB Groupin yritykset käyttävät samaa järjestelmää (ERP) ja samoja prosesseja.

1. LOGISTIIKKA

 • Tilausten vahvistus ja laivausasiakirjat
 • Tilausten seuranta oikea-aikaisen toimituksen varmistamiseksi
 • Tehdasvalvojan tukeminen tehdastapaamisissa (toimitusaika, NCAB Groupin liikevaihto, toimitusten täsmällisyys (DP))
 • Keskittyminen logistiikan suorituskyvyn parantamiseen (DIP, toimitusten parannussuunnitelma)

2.HANKINTA

 • Hankinnan projektipäällikkö
 • Markkinaraportit
 • Tehdastietokanta

3.TEHDASVALVOJA (FACTORY SUPERVISOR)

 • Yleisvastuu tehtaastaan
 • Käsittelee suhteet, yhteistyön ja asemaa koskevat asiat tehtaan kanssa
 • Valvoo sopimusten noudattamista
 • Käsittelee laatureklamaatiot tehtaalla
 • Toteuttaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet (miniauditoinnit jne.) tehtaan laatuparannussuunnitelman mukaan
 • Tekee korjaavat toimenpiteet vuosittaisten auditointien, laatureklamaatioiden ja miniauditointien seurannalla
 • Koordinoi kuukausittain tai kahden viikon välein tapahtuvat tehdashallintatapaamiset

4. LAATU

 • Auditointi
 • 8D- ja korjaustoimenpideraporttien (CAR) arviointi
 • Tehdasvalitusten/prosessien/lähtevien toimitusten laatusuuntausanalyysi
 • Hyväksyttyjen toimittajien listan (PSL) ja UL-tilojen arviointi ja päivitys tehtailla
 • Laatutilanteen, toimenpiteiden ja tulosten kuukausittaiset arvioinnit tehtaalla tehdasvalvojan kanssa.
 • Keskittyminen laadunvarmistuksen suorituskyvyn parantamiseen (QIP, laadun parannussuunnitelma)

5. CAM

 • Artikkelivalvonta (spesifikaation/Gerber-tiedostojen tarkastus)
 • Teknisten kysymysten käsittely
 • NCAB Groupin spesifikaation ja ECN:n käsittely
 • Tekniset piirustukset