Suunnitteluapu

Mikään ei vaikuta piirilevyjen kustannuksiin ja laatuun niin paljon kuin alkuperäinen rakennesuunnitelma. Kaikkiin NCAB Groupin paikallisiin asiakastiimeihin kuuluu asiantuntijoita, joiden tehtävänä ja päämääränä on ymmärtää asiakkaan vaatimukset ja tuotteet.


Our technicians are experienced in PCB production and work daily with Gerber files and customer-specific solutions. At the image Chris Nuttall, Chief Operating Officer NCAB Group is working in the NCAB lab.

Aikaa ja kustannuksia säästävä suunnitteluapu

Tekniset asiantuntijamme voivat kokemukseensa perustuen opastaa tuotteen ja tekniikan kustannustekijöihin liittyvissä asioissa ja antaa nopeaa palautetta rakenneratkaisuista, kerroksista, materiaalin valinnasta, suunnittelusäännöistä, eri ratkaisujen kustannuksista, mikroläpivientien käytöstä, kultapinnoituksesta, erikoislaminoinneista jne.

Voimme lyhentää rakenteesi toimitusaikaa, koska paikalliset tekniset tiimit ottavat yhteyttä nopeasti ja tehokkaasti puhelimitse, sähköpostitse ja kenttätapaamisissa. Saman aikavyöhykkeen ja yhteisen kielen ansiosta voimme antaa tosiaikaista, yksityiskohtaista tukea ja siten auttaa asiakasta viemään tuotteensa tehokkaasti käsitesuunnittelusta volyymituotantoon.

Suunnitteluapu volyymitoimituksia ajatellen

Suunnittelun tukiryhmämme ovat lähellä asiakasta ja pyrkivät aina antamaan nopeaa ja tarkkaa palautetta. He voivat suositella arvoanalyysiä ja kustannusten vähennysaloitteita, joiden tarkoituksena on saavuttaa paras mahdollinen rakenne tai jopa rakenteen uudelleen suunnittelu kustannustehokasta piirilevytuotantoa varten prototyypeistä volyymituotantoon.

Teknisillä asiantuntijoillamme on kokemusta piirilevytuotannosta. Käsittelemme päivittäin Gerber-tiedostoja ja asiakaskohtaisia ratkaisuja. Kaikilla teknisillä asiantuntijoilla on useiden vuosien kokemus piirilevytuotannosta ja erityisesti piirilevyjen tuottamisesta mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla asiakkaan rakennetavoitteista tinkimättä. Palvelu toimii yhtä hyvin OEM- kuin EMS-asiakkaidenkin kohdalla tai usein yhdessä molempien kanssa.

Koko asiantuntemuksemme sinun käytettävissäsi

Vuonna 2018 valmistimme yli 15 500 uutta osanumeroa, ja joka päivä koneistettiin keskimäärin 68 uutta rakennetta. Laskelmiemme mukaan olemme valmistaneet yli 149 500 yksilöllistä piirilevyosanumeroa toimintamme käynnistämisestä lähtien.

Yhdistämme tuotteesi paikalliseen tuntemukseen laajan kokemuksemme kaikista markkinasektoreista. Teknisten tiimien kokemus kattaa kaikki piirilevytekniikat yksipuolisista perusrakenteista monimutkaisiin HDI-rakenteisiin ja muihin vaativiin rakenteisiin. Ryhmän 35 teknistä asiantuntijaa tapaavat säännöllisesti vaihtamaan ideoita, asiantuntemusta ja tietoja, mistä on hyötyä asiakkaille.

Paikalliset tekniset asiantuntijat tekevät kaikki suunnittelusääntöjen tarkastukset (DRC) ja valmistettavuutta (DFM) koskevat säännöt CAM350-, Genesis-, Speedstack- ja Polar-sovelluksilla. Siksi voimme vastata teknisiin kysymyksiin nopeasti ja tarkasti, mikä vähentää virheitä, parantaa toimitusaikaa ja tukee asiakkaan tuotteen nopeampaa tuontia markkinoille.