Dział pozyskiwania

Najczęściej zadawanym przez klienta pytaniem jest: w jaki sposób zatwierdzamy nową fabrykę? Nie dziwi nas to, ponieważ zakład produkcyjny znajduje się w centrum naszej działalności. Wypracowany przez nas proces wyszukiwania fabryk z certyfikatem jakości umożliwia nam zapewnienie klientom fabryk, które w każdym przypadku będą mogły sprostać ich wymaganiom. Znajdowanie najlepszych fabryk i ich dalsze doskonalenie zawodowe wymaga wielkiego doświadczenia.

Przedstawiony poniżej proces pozyskiwania NCAB Group ilustruje sposób, w jaki zatwierdzamy nasze fabryki.

NCAB GROUP PROCES POZYSKIWANIA DOSTAWCÓW

Scroll the image to the right to see our development during during the years.

 

NCAB GROUP PROCES POZYSKIWANIA DOSTAWCÓW

Scroll the image to the right to see our development during during the years.

Swipe to view full timeline
 

Scroll the bar to see the whole sourcing process.

PROCEDURA ROBOCZA NCAB GROUP DOT. POZYSKIWANIA NOWYCH DOŚWIADCZEŃ:

1. ZAPOCZĄTKOWANIE
Proces poszukiwania nowych fabryk zapoczątkowany jest przez popyt rynkowy, nowe technologie i rosnące potrzeby zdolności wytwórczych.

2. POSZUKIWANIA
Osobą od początku do końca odpowiedzialną za przygotowanie planu i sprawdzanie jego wdrażania jest specjalista ds. pozyskiwania. Zbiera się fakty i przygotowuje propozycje dla fabryk umieszczonych na krótkiej liście wstępnie wybranych producentów PCB. Ważnym aspektem zbierania informacji jest odróżnienie rzeczywistych fabryk od agentów i handlowców. Zawsze pracujemy bezpośrednio z fabryką.

3. WIZYTY W FABRYKACH
Przedstawiamy NCAB Group, po czym dokonujemy inspekcji fabryki, gromadząc informacje na temat jej zdolności produkcyjnych, możliwości wytwórczych, certyfikacji ISO, zatwierdzenia UL itp.

4. WYKONANIE PRÓBEK I ICH WERYFIKACJA
Fabryka produkuje próbki, które testowane są we własnym laboratorium NCAB Group i/lub w laboratoriach niezależnych, a czasem w laboratorium klienta. Wyniki testów zostają wysłane do fabryki. Jeśli początkowe próbki nie zostaną zatwierdzone, NCAB oczekuje od fabryki raportu przedstawiającego działania korygujące, a następnie wyprodukowania nowych próbek które są poddane ponownej weryfikacji.

5. AUDYTY
Zespół Zapewnienia Jakości przeprowadza w fabryce audyt (2-3 ludzi, 3 dni w fabryce), przygotowuje raport z audytu i sprawdza skorygowanie jakichkolwiek stwierdzonych odchyleń.

6. PODJĘCIE DECYZJI I PODPISANIE KONTRAKTU
Jeśli wszystkie powyższe akcje zakończą się pomyślnie, zespół funkcyjny NCAB przechodzi do następnego etapu zatwierdzania fabryki, którym jest wynegocjowanie jak najlepszych warunków umowy i podpisanie kontraktu.

7. SZKOLENIE
Następnie zapraszamy personel fabryki do naszego biura w Shenzhen, gdzie nasi inspektorzy nadzoru, inżynierowie CAM, inżynierowie zapewnienia jakości i zespół logistyki przeprowadzają szkolenie na temat wymagań i metod pracy NCAB.

8. SZYBKIE WDRAŻANIE PRODUKCJI
Inspektor nadzoru z ramienia NCAB przybywa do fabryki i przez 1-2 tygodni nadzoruje realizację pierwszych zamówień. W tym czasie sprawdza też wyniki przeprowadzonego uprzednio audytu, monitoruje postęp produkcji i czy zachodzi potrzeba podjęcia jakichkolwiek szybkich działań. W okresie szybkiego wdrażania złożonych zostaje tylko kilka zamówień, aby ułatwić uruchomienie produkcji.

9. ZATWIERDZENIE FABRYKI
Po zatwierdzeniu fabryka zostaje włączona do programu doskonalenia fabryk NCAB.