NCAB GROUP

Dział pozyskiwania

Najczęściej zadawanym przez klienta pytaniem jest: w jaki sposób zatwierdzamy nową fabrykę? Nie dziwi nas to, ponieważ zakład produkcyjny znajduje się w centrum naszej działalności. Wypracowany przez nas proces wyszukiwania fabryk z certyfikatem jakości umożliwia nam zapewnienie klientom fabryk, które w każdym przypadku będą mogły sprostać ich wymaganiom. Znajdowanie najlepszych fabryk i ich dalsze doskonalenie zawodowe wymaga wielkiego doświadczenia.

Przedstawiony poniżej proces pozyskiwania NCAB Group ilustruje sposób, w jaki zatwierdzamy nasze fabryki.

NCAB GROUP PROCES POZYSKIWANIA DOSTAWCÓW

 

Scroll the bar to see the whole sourcing process.

PROCEDURA ROBOCZA NCAB GROUP DOT. POZYSKIWANIA NOWYCH DOŚWIADCZEŃ:

1. ZAPOCZĄTKOWANIE
Proces poszukiwania nowych fabryk zapoczątkowany jest przez popyt rynkowy, nowe technologie i rosnące potrzeby zdolności wytwórczych.

2. POSZUKIWANIA
Osobą od początku do końca odpowiedzialną za przygotowanie planu i sprawdzanie jego wdrażania jest specjalista ds. pozyskiwania. Zbiera się fakty i przygotowuje propozycje dla fabryk umieszczonych na krótkiej liście wstępnie wybranych producentów PCB. Ważnym aspektem zbierania informacji jest odróżnienie rzeczywistych fabryk od agentów i handlowców. Zawsze pracujemy bezpośrednio z fabryką.

3. WIZYTY W FABRYKACH
Przedstawiamy NCAB Group, po czym dokonujemy inspekcji fabryki, gromadząc informacje na temat jej zdolności produkcyjnych, możliwości wytwórczych, certyfikacji ISO, zatwierdzenia UL itp.

4. WYKONANIE PRÓBEK I ICH WERYFIKACJA
Fabryka produkuje próbki, które testowane są we własnym laboratorium NCAB Group i/lub w laboratoriach niezależnych, a czasem w laboratorium klienta. Wyniki testów zostają wysłane do fabryki. Jeśli początkowe próbki nie zostaną zatwierdzone, NCAB oczekuje od fabryki raportu przedstawiającego działania korygujące, a następnie wyprodukowania nowych próbek które są poddane ponownej weryfikacji.

5. AUDYTY
Zespół Zapewnienia Jakości przeprowadza w fabryce audyt (2-3 ludzi, 3 dni w fabryce), przygotowuje raport z audytu i sprawdza skorygowanie jakichkolwiek stwierdzonych odchyleń.

6. PODJĘCIE DECYZJI I PODPISANIE KONTRAKTU
Jeśli wszystkie powyższe akcje zakończą się pomyślnie, zespół funkcyjny NCAB przechodzi do następnego etapu zatwierdzania fabryki, którym jest wynegocjowanie jak najlepszych warunków umowy i podpisanie kontraktu.

7. SZKOLENIE
Następnie zapraszamy personel fabryki do naszego biura w Shenzhen, gdzie nasi inspektorzy nadzoru, inżynierowie CAM, inżynierowie zapewnienia jakości i zespół logistyki przeprowadzają szkolenie na temat wymagań i metod pracy NCAB.

8. SZYBKIE WDRAŻANIE PRODUKCJI
Inspektor nadzoru z ramienia NCAB przybywa do fabryki i przez 1-2 tygodni nadzoruje realizację pierwszych zamówień. W tym czasie sprawdza też wyniki przeprowadzonego uprzednio audytu, monitoruje postęp produkcji i czy zachodzi potrzeba podjęcia jakichkolwiek szybkich działań. W okresie szybkiego wdrażania złożonych zostaje tylko kilka zamówień, aby ułatwić uruchomienie produkcji.

9. ZATWIERDZENIE FABRYKI
Po zatwierdzeniu fabryka zostaje włączona do programu doskonalenia fabryk NCAB.