Dział rozpatrywania reklamacji

Szybka i zdecydowana analiza reklamacji
W przypadku opóźnienia dostawy naszym natychmiastowym zadaniem jest rozwiązanie problemu, aby wznowić produkcję, a następnie prowadzenie działań zapobiegawczych oraz korygujących.

Wykres – typy defektów

1. Analiza przyczyn defektów
Natychmiastowo potwierdzamy otrzymanie reklamacji. Oddelegowany do tego zadania lokalny specjalista, odpowiedzialny za analizę reklamacji, będzie z klientem w częstym kontakcie. Laboratorium NCAB Group wykona szybką analizę. Jeśli to konieczne specjalista z NCAB Group może być w fabryce w przeciągu 2 godzin.

2. Decyzja podejmowana jest w porozumieniu z klientem
Zostaną wyprodukowane nowe płyty PCB. W zależności od pilności zamówienia, możemy przenieść pracę do fabryki o krótszym czasie realizacji zamówień. W zależności od potrzeb możemy wyprodukować nowe lub naprawić już wyprodukowane płyty PCB.

3. Raport dot. działań korygujących
Klient otrzymuje raport dot. działań korygujących. Postęp działań korygujących jest sprawdzany w fabryce co miesiąc, co zapobiega ponownemu występowaniu błędów.

4. Rekompensata
Szczegółowe informacje znaleźć można w Warunkach Ogólnych umowy z NCAB Group. NCAB przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i zrekompensuje klientowi straty do wartości nie przewyższającej dwukrotnej ceny płyt PCB, o ile nie zostały uzgodnione inne warunki.