O Nas

PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost    

Naszym niezmiennym celem jest pomoc naszym klientom w określeniu najlepszego możliwego momentu wejścia na rynek oraz osiągnięciu przewagi konkurencyjnej poprzez produkcję obwodów drukowanych w zrównoważony sposób po możliwie najniższym koszcie całkowitym dzięki naszej kompetencji, precyzji dostaw i jakości produktu.

GŁÓWNE POWODY, DLA KTÓRYCH KLIENCI KORZYSTAJĄ Z USŁUG NCAB GROUP »
ORGANIZACJA

Blisko naszych Klientów i fabryk »

ORGANIZACJA
Blisko naszych Klientów i fabryk

NCAB Group cechuje zdecentralizowana organizacja, co w znacznym stopniu umożliwia lokalne podejmowanie decyzji, wsparte przez obecność funkcji centralnych. Tego typu struktura oszczędza czas i zasoby firm lokalnych, co umożliwia im skupienie się na wymaganiach klienta, zdefiniowanymi w języku lokalnym.

ORGANIZACJA »

Zrównoważona działalność biznesowa

Skupianie się na produkcji »