Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Norma ISO 26000, która stanowi fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju, obejmuje wiele aspektów tego obszaru.

Za pomocą tej normy określiliśmy kwestie najważniejsze dla NCAB, kierując się kryterium naszego wpływu, oczekiwań interesariuszy oraz udoskonaleń, które możemy wdrożyć. Strategia ilustruje, w jaki sposób nasza praca opierająca się na zrównoważonym rozwoju umacnia te relacje. Zostały w niej określone cele długoterminowe, cele mierzalne, obszary koncentracji oraz konkretne działania.

Status December 2018

  • not started/far from reached
  • on track
  • completed/reached