NCAB GROUP

Obsługa kluczowych kontraktów

Nasza działalność dotyczy wyłącznie obwodów drukowanych. Cel ten stawia nas w wysoce korzystnej pozycji, ponieważ dzięki temu możemy nieustannie wdrażać coraz prostsze, lepsze i tańsze projekty i rozwiązania produkcyjne. Kierownik ds. Kluczowych Klientów ponosi odpowiedzialność za całość cyklu łańcucha dostaw, w tym za terminowość dostaw, jakość produktu i serwis. Dostosowujemy techniczne i komercyjne rozwiązania dla każdego klienta, zapewniając jak najlepszą współpracę i nadzór w fabryce, produkując obwody drukowane PCB po najniższych kosztach całkowitych.

Lokalny punkt kontaktowy

Istnienie lokalnego punktu kontaktowego przynosi klientowi znaczne korzyści. Głównym punktem kontaktu jest dla klienta Kierownik ds. Kluczowych Klientów, który zajmuje centralną pozycję w zespole obsługi klienta, działu inżynierii oraz specjalistów ds. logistyki. Kierownik ds. Kluczowych Klientów zapewnia realizację wymaganych zadań na wszystkich poziomach decyzyjnych, kreując wspólne zrozumienie wymagań klienta, co jest podstawą osiągnięcia wymaganej jakości i precyzji dostaw. W kwestiach pomocy Kierownik ds. Kluczowych Klientów kontaktuje się z zespołem specjalistów z działu funkcji globalnych.

Lokalny zespół firmy NCAB dostarcza szybką i precyzyjną odpowiedź w lokalnym języku i lokalnej strefie czasowej, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji.

Zapewnia to oszczędność czasu, precyzję komunikacji i powtarzalną wysoką jakość.
 

Całe nasze doświadczenie do dyspozycji klienta

NCAB Group organizuje seminaria o tematyce zależnej od wymagań klienta, obejmujące różnorodne zagadnienia – łącznie z HDI, przyczyny powstawania kosztów,, systemy i normy jakości, inteligentne projektowanie, opcje i wybór surowców, wpływ czynników globalnych na produkcję obwodów drukowanych, jak również aktualne trendy w technice i przemyśle..

Przydzielony klientowi Kierownik ds. Kluczowych Klientów jest również odpowiedzialny za organizację wizyt klienta w naszych zakładach produkcyjnych w Europie i Chinach, gdzie klient może spotkać się z grupami Factory Management, osobami decyzyjnymi w zakresie projektów, zespołami ds. jakości i aspektów technicznych, jak również pracownikami realizującymi bezpośrednio czynności produkcyjne.

Personel pomocy technicznej liczy w NCAB Group ponad 35 osób. Lokalne zespoły inżynierskie w danym kraju wspierane są przez globalny zespół centralny, który liczy 15 inżynierów. Wielu z nich ma za sobą wieloletnią pracę przy produkcji płyt PCB.