Organizacja

NCAB Group cechuje wysoce zdecentralizowana struktura organizacyjna. Klienci mają bezpośredni kontakt z mieszkającymi lokalnie osobami podejmującymi decyzje co zapewnia sprawną i precyzyjną obsługę klienta. Zespół zarządzania fabryką ma siedzibę w pobliżu fabryki lub w samej fabryce, posługuje się płynnie językiem lub dialektem lokalnym, a także mówi dobrze po angielsku. Wszystkie oddziały NCAB połączone są za pomocą wspólnego Enterprise Resource Planning systemu (ERP) i posługują się wspólnymi procesami.

1. LOGISTYKA

 • Potwierdzenie zamówienia i przygotowanie dokumentacji wysyłkowej
 • Śledzenie zamówienia celem dotrzymania terminu dostawy
 • Wsparcie udzielane inspektorowi nadzoru w czasie spotkań w fabryce (czas realizacji zamówienia, obroty NCAB Group, plan dalszego rozwoju)
 • Koncentrowanie się na dalszym doskonaleniu wydajności zespołu Logistyki (plan poprawy dostaw)

2. POZYSKIWANIE DOSTAWCÓW

 • Kierownik projektu pozyskiwania
 • Raport analiz rynkowych
 • Baza danych fabryki

3. INSPEKTOR NADZORU FABRYKI

 • Pełna odpowiedzialność za powierzone mu fabryki
 • Rozwijanie stosunków wzajemnych, współpraca i rozwiązywanie kwestii statusu w fabryce
 • Wdrażanie kontraktów/umów
 • Rozpatrywanie reklamacji w odniesieniu do fabryki
 • Wdrażanie działań prewencyjnych (mini - audyty itp.) zgodnie z fabrycznym planem poprawy jakości
 • Podejmowanie działań korygujących w odniesieniu do audytów rocznych, reklamacji dotyczących jakości i mini - audytów
 • Koordynowanie miesięcznych i dwumiesięcznych spotkań kierownictwa fabryki

4. JAKOŚĆ

 • Audyt
 • Przegląd dokumentacji 8D i raportów dot. działań korygujących
 • Analiza trendów jakości w zakresie reklamacji w odniesieniu do fabryki/procesów/wysyłek z fabryki
 • Sprawdzanie i aktualizacja PSL i UL w fabryce
 • W powiązaniu z inspektorem nadzoru, miesięczna ocena poziomu jakości, działań i wyników fabryki.
 • Koncentrowanie się na podnoszeniu wydajności w zakresie zapewnienia jakości (plan poprawy jakości)

5. CAM

 • Kontrola produktu (sprawdzanie specyfikacji/plików Gerber)
 • Odpowiadanie na pytania z dziedziny inżynierii (EQ)
 • Odpowiedzialność za Specyfikację NCAB Group i obsługa zmian we wzorze projektowym (ECN, Engineering Handling Notice)
 • Rysunek paneli