Poznaj naszych pracowników

To dzięki swym pracownikom NCAB Group jest unikalna i posiada wysoki potencjał dalszego wzrostu. W obrębie całej Grupy dzielimy wspólne wartości, które zostały wypracowane przez wszystkich pracowników. Our values oparte są na jasnych i zdefiniowanych celach oraz wysokiej jakości. Są one podstawą naszej codziennej pracy. Wierzymy w zdecentralizowane podejmowanie decyzji i zachęcamy pracowników do podejmowania własnej inicjatywy i stawiania czoła wyzwaniom. W ramach wewnętrznego forum szkoleniowego, Akademii NCAB Group, spotykamy się regularnie z kolegami w różnych krajach, uczymy się i uczymy innych, wymieniamy doświadczenia i pomysły.

Przedstawiamy niektórych z naszych pracowników, którzy podzielą się opiniami na temat pracy w NCAB Group