Przygotowanie zamówień

Gdy klient złoży zamówienie na element o nowym numerze katalogowym , lokalny oddział NCAB Group współpracuje z fabryką przy przygotowywaniu rysunku płyty, aby uniknąć błędów. Nasi technicy są w stanie wykonać pełny przegląd DRC i DFM, co umożliwia rozwiązanie problemów i zapobiega opóźnieniom.


Jack Kei, Managing Director NCAB Group China, Åsa Nilsson, Key Account Manager NCAB Group Sweden and Magnus Jacobsson, IT/Systems Manager NCAB Group

30% plików Gerber zawiera błędy

Ponad 30% pakietów danych przesyłanych do nas w plikach Gerber zawiera jakieś błędy, zwykle niejasne informacje, usterki, odstepstwa od reguł projektowania, brakujące dane i sprzeczności pomiędzy danymi, a specyfikacją.

Posiadając wiedzę zarówno na temat produktu, jak i klienta, nasi lokalni technicy są w stanie szybko rozwiązać wiele z tych problemów, ale też współpracują blisko z fabrykami aby zapewnić, że wszystkie problemy zostały rozwiązane przed rozpoczęciem produkcji, co zapobiega opóźnieniom i dodatkowym kosztom.

Nie dokonujemy zmian fabryk bez uzgodnienia

Całość informacji zostaje zachowana i dla każdego numeru katalogowego części utrzymujemy pełny zestaw danych. Umożliwia to odtworzenie pełnej historii i pozwala na aktualizację lub bezpieczny transfer każdego numeru katalogowego części. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane są w zakładzie produkcyjnym jedynie za pisemną zgodą klienta.