Relacje z klientem

Lokalnie, nasze oferty zawierają konkurencyjne warunki oraz zapewnienie wysokiej jakości i terminów dostaw, co poszerza możliwości produkcyjne klienta. Pracując poprzez pojedynczy punkt kontaktu, klient ma dostęp do wszelkich typów płyt PCB. Bez względu na lokalizację, NCAB Group jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi wymaganiami technicznymi, od prototypu do produkcji w wymaganej ilości. Dostawy obwodów drukowanych PCB możemy przenosić z jednego biura NCAB do drugiego, jeśli znajduje się ono bliżej zakładów produkcyjnych klienta.


Anders Fält, Account Manager, Tommy Kallberg, Key Account Manager and Margaretha Berg, Account Manager. All belonging to NCAB Group Sweden.

Skupianie się na rynku lokalnym z zastosowaniem globalnej siły Grupy

NCAB Group jest organizacją wysoce zdecentralizowaną, przy obecności centralnej jednostki wspomagającej o nazwie Grupa Funkcyjna.

Każdy oddział lokalny jest wysoce efektywny kosztowo dzięki korzystaniu z funkcji scentralizowanych, co umożliwia koncentrowanie się na działalności i produkcie. Każdy oddział w obrębie NCAB Group działa jako jednostka ekonomicznie autonomiczna, odpowiedzialna za własny rachunek zysków i strat, co kreuje wysoki poziom zaangażowania. Wszystkie oddział stosują wspólny system (ERP) i te same procesy. Uczymy się na błędach i sukcesach kolegów i wspólnie korzystamy z tych samych procesów i procedur.

Grupa Funkcyjna ponosi odpowiedzialność za rozwój fabryk, logistykę, zarządzanie jakością, marketing i kierownictwo finansowe.

 

ORGANIZACJA LOKALNA

NASZE FUNKCJE LOKALNE

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

 • Rozwijanie ścisłych więzi z klientami i pozyskiwanie nowych kontraktów
 • Organizowanie i uczestnictwo w zebraniach z klientem
 • Zarządzanie projektem z zastosowaniem technologii wewnętrznej, logistyka i zakup zasobów koniecznych do oferowania optymalnych usług i uzyskania optymalnych rozwiązań
 • Kontakty z klientem i przygotowanie dokumentacji kontraktowej
 • Przygotowanie planów obsługi klienta i nadzór nad ich wdrożeniem
 • Rozwój multi – dyscyplinarnych relacji (jakość, sprawy techniczne, zakupy) pomiędzy klientem, a Grupą NCAB
 • Przeprowadzanie i aktualizacja analiz rynku i konkurencji

LOGISTYKA

 • Śledzenie odchyleń produkcyjnych i dokonywanie poprawek zgodnych z wymaganiami klienta
 • Codzienne komunikowanie się z partnerami w zakresie logistyki
 • Odpowiedzialność za dostawy z magazynów lokalnych do klienta
 • Informowanie klienta i podejmowanie właściwych kroków w przypadku zaistnienia odchyleń w dostawie
 • Wybór właściwego dla danego klienta sposobu transportu (transport ekspresowy itp.)

ZAKUPY

 • Składanie zleceń zakupu w fabrykach
 • uzyskanie optymalnych cen z fabrykNegocjacje cenowe z fabrykami w przypadkach odchyleń wymagań klienta od cen usług standardowych, np. projekty specjalne, odmienna wielkość zamówienia itp.
 • Negocjacje czasu realizacji zamówienia z fabrykami, gdy wymagania klienta różnią się od typowych warunków zlecenia

TECHNOLOGIA

 • Wizytowanie klientów razem z Kierownikiem ds. Kluczowych Klientów, oferując pomoc techniczną
 • Oferowanie pomocy technicznej w zakresie projektowym, doboru materiałów, nawarstwiania, obróbki powierzchni, nowoczesnych technik DFM na żądanie, a także doradztwo dotyczące zasad projektowania.
 • Utrzymywanie standardów i systemów jakości, w tym IPC, UL itp.
 • Organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń celem podnoszenia kompetencji zespołu
 • Służenie radą Kierownikowi ds. Kluczowych Klientów i zespołowi Działu Obsługi Klienta w zakresie udoskonalonych produktów celem jak najlepszego doboru fabryk.
 • Weryfikacja dokumentacji zaopatrzeniowej klienta
 • Doradztwo klientom w zakresie IPC
 • Sprawdzanie dokumentacji technologicznej klienta pod kątem wykonalności
 • Tworzenie globalnych specyfikacji NCAB / rysunków paneli oraz weryfikacja dokumentacji zaopatrzeniowej klienta pod kątem szczegółowych możliwości wytwórczych fabryk
 • Obsługa pytań inżynierskich, napływających z działów technicznych fabryk, na podstawie przesyłanej dokumentacji technologicznej i plików Gerber klienta (Design Review Check, DRC).

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

 • Zarządzanie portfolio klienta wspólnie z Kierownikiem ds. Kluczowych Klientów
 • Sporządzanie wycen i generowanie zamówień
 • Codzienna komunikacja z klientami i zakładami produkcyjnymi, pełna aktualizacja informacji dla klienta dostarczana przez cały cykl wytwarzania
 • Zastosowanie benchmarkingu do wyszukiwania jak najlepiej pasującej do wymagań klienta fabryki
 • Składanie zamówień

JAKOŚĆ

 • Analiza reklamacji, znajdowanie przyczyn defektów, opracowywanie rozwiązań, komunikacja z fabryką i klientem, przygotowywanie raportów
 • Weryfikacja działań wymaganych przez raporty akcji korygujących
 • Analiza reklamacji
 • Analiza reklamacji wewnętrznych (raport 8D)