Segmenty

NCAB Group w liczbach. Wybrane przez nas Kluczowe Wskaźniki Wydajności pokazują naszą pozycję na drodze sukcesu. Dzięki dobrej pozycji finansowej jesteśmy w stanie nieustannie poprawiać jakość i wydajność dostaw dla szerokiego spektrum wymagających klientów z różnych obszarów rynku.

 

FINANSE

ROZWÓJ FINANSOWY

Od momentu założenia w roku 1993 firma wykazuje stały wzrost, zarówno organiczny, jak i osiągnięty poprzez przejęcia.

REVENUE

Stable financial development graph

 

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI

PRECYZJA DOSTAW

Wszystkie pozycje z zamówień dostarczane są do siedziby klienta.
Dzięki prognozowaniu i zapasom buforowym osiągamy 100% precyzji dostaw.

Delivery precision graph

 

WYNIKI W ZAKRESIE JAKOŚCI
Wykres pokazuje liczbę reklamacji w porównaniu z całkowitą liczbą dostarczanych pozycji na zamówieniach.

Quality graph

Wyniki w zakresie jakości mierzone są w dwóch różnych sektorach:

  1. Sektor przemysłowy, medyczny i telekomunikacyjny: Liczba reklamacji w porównaniu z całkowitą liczbą dostarczonych pozycji na zamówieniach. Wskaźnik ten zwykle wykorzystywany jest w sektorze przemysłowym, medycznym i telekomunikacyjnym. Wynik oznacza, że jeśli znajdzie się choć jeden błąd w pojedynczej PCB z dostawy, to cała dostawa uważana jest za wadliwą. Pod uwagę brane są wszystkie reklamacje, które mogą sprawić klientowi kłopot, w tym błędy pakowania, błędy faktury itp.
  2. Przemysł motoryzacyjny:
    PPM: liczba wadliwych części w stosunku do całkowitej wielkości dostawy, wyrażona w ppm (części na milion). Wskaźnik ten zwykle wykorzystywany jest w przemyśle motoryzacyjnym.

 

SATYSFAKCJA KLIENTA

Wykres ilustruje opinie klientów grupy NCAB dotyczące szeregu aspektów jakościowych.
Otrzymane wyniki pozwalają identyfikować obszary wymagające poprawy w celu zwiększenia satysfakcji klientów.

Customer Satisfaction graph

SEGMENTACJA KLIENTÓW

SEGMENTACJA KLIENTÓW

Zrozumienie oczekiwań klientów z różnych segmentów rynku, takich jak produkcja w systemie ODM (Original Design Manufacturer), EMS (Electronic Management System) i OEM (Original Equipment Manufacturer) wraz z ich zróżnicowanymi i licznymi aplikacjami, umożliwiło nam zgromadzenie głębokiej wiedzy na temat wszelkich typów obwodów drukowanych.

SEGMENTACJA KLIENTÓW

Customer segmentation

 

UDZIAŁ W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM

Share per industry sector

 

WIELU ZRÓŻNICOWANYCH KLIENTÓW = DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

many different customers = experience

 

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

NCAB Group może zaspokoić ponad 99 % potrzeb klienta w zakresie produkcji PCB. Oferujemy najnowsze technologie, dla każdej wielkości zamówienia, w tym prototypy bez dodatkowych narzutów czy kosztów inwestycyjnych – wszystko to dzięki szerokiemu i właściwemu zakresowi fabryk, z którymi współpracujemy.

UDZIAŁ W ODNIESIENIU DO TECHNOLOGII

Share per technology