Wyceny

NCAB Group dokonuje w fabrykach zakupów w dużych ilościach, co daje jej znaczną siłę nabywczą przy przygotowywaniu wycen na nowe kontrakty. Wszystkie zakłady produkcyjne są własnością niezależnych stron trzecich, a selekcja dokonywana jest na zasadzie „jak najlepszego doboru” dla danej technologii, wielkości produkcji i czasu realizacji zamówienia.


Tommy Kallberg, Key Account Manager, NCAB Group Sweden i Martin Magnusson, President NCAB Group USA

Wycena jest kompetentna

NCAB Group opracowała unikalny, zautomatyzowany proces przygotowywania wycen, za pomocą którego system o nazwie iQuote łączy się z listą preferowanych dostawców, zestawiając selekcję wycen z różnych naszych zakładów produkcyjnych w odpowiedzi na specyfikację klienta, wymaganą technologię, wielkość i czas realizacji zamówienia. To, w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem, pozwala nam wybrać najbardziej pasującą fabrykę już w stadium wyceny.

Pozyskiwanie z wielu źródeł

Przy wybieraniu fabryki na etapie wyceny i pozyskiwania możemy zawsze przedstawić szereg opcji, co zapewnia konkurencyjność składanych ofert, a także pozwala nam na benchmarking. Jeśli klient chciałby zmniejszyć ryzyko i skorzystać z kilku fabryk, możemy rozdzielić nakład pracy pomiędzy różne zakłady produkcyjne, a nawet na życzenie klienta przenieść produkcję z jednego zakładu do drugiego.

NCAB Group współpracuje z 22 fabrykami z certyfikatem zapewnienia jakości, 17 z nich znajduje się w Azji, 5 zaś w Europie. Co daje pewność, że mamy do dyspozycji co najmniej dwie fabryki, które mogą wyprodukować dany produkt. W przypadku zarówno Europy jak i Azji, mamy kontakt z fabrykami które mogą wyprodukować każdy produkt: prototypy, standardowa sztywność płyty, płyty HDI, płyty giętkie, giętko-sztywne, PCB na bazie metalu.

Z prośbami o wyceny prosimy zwracać się do lokalnego oddziału NCAB Group.