Factory Management

Funkcja Factory Management NCAB Group zapewnia zachowanie wysokiej jakości w całym łańcuchu dostaw. Zespół Factory Management składa się z 65 specjalistów, zlokalizowanych głównie w Chinach, którzy współpracują z działającym w Szwecji Strategic Purchasing Manager. Zespół ten odpowiada za rozwój portfolio fabryk zgodnie z potrzebami rynku i standardami NCAB Group.


Wendy Liu, QA Manager NCAB Group Factory Management Team, during a factory visit.

Bliska współpraca z fabryką ma kluczowe znaczenie

Nasza strategia opiera się na obecności w miejscu produkcji i na bezpośredniej, bliskiej współpracy z fabrykami. Nasi inspektorzy nadzoru ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wyniki każdej z fabryk i za umacnianie związków z nimi, działając proaktywnie i reaktywnie. Zespół Logistyki każdego dnia śledzi zamówienia i dostawy z fabryki i przesyła o tym informacje do fabryki i do lokalnego oddziału NCAB Group. Zespół Zapewnienia Jakości przeprowadza audyty i mini audyty, proaktywnie przyczyniając się do podnoszenia poziomu jakości. Przygotowujemy zestawienia statystyczne dot. reklamacji i dostaw, i rozwiązujemy problemy za pomocą zdecydowanych działań, włącznie, jeśli to konieczne, z natychmiastową wizytą w fabryce. Wszystkim fabrykom postawiliśmy wyraźne cele w formie kluczowych wskaźników wydajności.

Szybkie rozwiązywanie problemów i wczesne ostrzeganie

Kluczowym elementem zarządzania fabryką jest umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, jeśli lub gdy pojawią się zakłócenia procesu produkcji. Technicy i/lub inżynierowie jakości mogą bardzo szybko odwiedzić fabrykę w celu znalezienia źródeł problemu i szybkiego, skutecznego rozwiązania. Ma to również zastosowanie do szybkiego wdrażania specjalnych wymagań klienta i do kwestii związanych ze specyficznymi projektami. W przypadku pojawienia się opóźnień jesteśmy w stanie szybko zorganizować przesyłkę specjalną lub w razie potrzeby przenieść produkcję do innej fabryki. Wysyłamy klientowi regularne raporty na temat postępów projektu. Personel naszej firmy ponosi odpowiedzialność za każdą fabrykę; za cel obraliśmy sobie umieszczenie naszych ludzi w każdej z głównych fabryk.