Hasselblad

Hasselblad

PRODUKT MEDIUM FORMAT CAMERA

Högsta kvalitet och leveransförmåga är avgörande för oss. NCAB Groups flora av utvalda fabriker gör att kapaciteten alltid finns samt att våra varierande krav på leveranstider och typer av kort kan mötas. Genom ett effektivt kvalitetsarbete på plats i Kina håller fabrikerna alltid måttet. NCAB Group är en flexibel partner som vi känner oss trygga med.

MIKAEL BORG
INKÖPSCHEF
HASSELBLAD

 

Trimble Site Positioning System

Trimble

PRODUKT SITE POSITIONING SYSTEM

Våra produkter levererar hög precision. I vissa produkter ligger precisionen delvis i mönsterkortets design och dessa kort kräver exceptionellt snäva toleranser. För oss är det viktigt att kompetensen kommer in tidigt. NCAB Groups tekniska expertis och detaljkompetens om sina fabriker och tillverkningsprocesser är ett bra stöd för oss i designfasen. Detta har möjliggjort producerbara kort i volym som ligger utanför normal mönsterkortstandard.
Vårt samarbete med NCAB Group på några av dessa produkter har möjliggjort en toleranskedja i våra instrument som levererar världsledande precision.

BENGT BOSTRÖM
NPI PROGRAM MANAGER
TRIMBLE

 

Neopost

PRODUKT FRANKING EQUIPMENT

Neopost

Neopost Design & Manufacturing tillverkar marknadsledande frankeringsutrustning och vi använder NCAB Group därför att de, som en av de största leverantörerna av mönsterkort, har en väldokumenterad erfarenhet av att tillhandahålla den högsta nivån av kundservice, teknik- och kvalitetsstöd för alla våra olika mönsterkortsbehov, från prototyp fram till volymproduktion och på alla de ställen där Neopost Design & Manufacturing finns.

EMMANUEL PITOT
INKÖPSCHEF
NEOPOST

 

ProFoto

PRODUKT STUDIO FLASH

Under korta perioder går det höga fotoblixtströmmar i korten vilket ställer höga krav på kvalitet och prestanda. Rådgivning av NCAB Groups tekniska expertis i ett tidigt skede hjälper oss att göra rätt val av koppartjocklek och ledarbredder. Kvaliteten blir hög och totalkostnaden sänks när korten blir producerbara i volym.

HENRIK FLOOD
SENIOR ELECTRONICS DESIGN ENGINEER
PROFOTO

 

Fler applikationer

FORT TELECOM

Car emergency respons system

TAXITRONIC

Taximeter

ANDROID TECHNIC

Android for space environment

CLAVIA

Keyboard

FLIR

Thermal imaging camera

NORDIC ID

Mobile computer

PRODYS

Video and audio equipment for live broadcast