INFOCUS:

A topic from NCAB Group about integrated PCB Production

No 2 2021

Elektronik förnyar världen

FLER ARTIKLAR OM ÄMNET:

De mönsterkort som NCAB Group levererar används i en rad branscher och tillämpningar som utvecklas i snabb takt. I detta nummer ger vi en bild av några av trenderna som driver utvecklingen och vad de innebär. Vi pratar också med norska kunden Easee som tillverkar laddboxar för elfordon, en av de snabbast växande branscherna ifråga.

Förändring och utveckling i dagens samhälle skapar nya behov av elektronik och därmed mönsterkort för många tillämpningar inom flera olika branscher. Ur ett övergripande perspektiv lyfter Michael Larsson, VP Sales på NCAB Group, fram några viktiga trender.

– Även om pandemin fört med sig många utmaningar under de senaste ett och ett halvt åren, så skapar den pågående globala urbaniseringstrenden ökat välstånd för väldigt många. Särskilt de stora länderna i Asien har fått fler medelinkomsttagare. Allt fler människor bor bekvämare, lever längre och vill ha bättre standard och bättre service, säger han.

“Vi måste hushålla bättre med energi och genomföra skiftet till fossilfria energikällor och transporter.”

Michael Larsson
VP Sales, NCAB Group

Samtidigt behöver utvecklingen göras hållbar för att vi gemensamt ska kunna möta klimatutmaningen och skydda vår planets miljö. Vi måste hushålla bättre med energi och genomföra skiftet till fossilfria energikällor och transporter. En annan viktig aspekt på hållbarhet är att människors och naturens hälsa säkras.

– Som den rekordsnabba utvecklingen av IT inom vården som blir mer flexibel genom ny medicinsk utrustning och nya tekniktillämpningar. Särskilt kraftfullt blir detta när man också betänker den rasande snabba utvecklingen på kommunikationsområdet, något som även kan utnyttjas för bättre hälso- och sjukvård, säger han. Ett exempel är hur vi använt våra telefoner som användargränssnitt för miljoner och åter miljoner vaccinbokningar. 

Eldrivna fordon och en energibransch i förändring

Elektronik är en viktig möjliggörare i utvecklingen inom till exempel fastighetsbranschen och tillverkningsindustrin, sol- och vindenergi, smarta elnät, elfordon och infrastrukturen kring dessa. Inom fastigheter ser vi en snabb utveckling av smarta reglerutrustningar, styr- och driftsystem som drar nytta av ny teknik för att optimera trivsel, driftnetto och energianvändning. För klimatets skull sker även en omfattande utveckling mot fler eldrivna transportmedel, vilket kräver ny fordonspark och ny infrastruktur med än mer elektronikinnehåll än tidigare.

– Inom medicinteknik och hälso-/sjukvård ser vi utvecklingen av ny utrustning som till exempel utnyttjar fjärrstyrning och sensorik för patientnära användning. Istället för att ta sig till ett sjukhus kan patienten få hjälp i eller nära sitt hem, fortsätter Michael Larsson. Även energibranschen är i förändring. Här har sol- och vindenergi nu tagit klivet från symbolpolitik till att bli konkurrenskraftiga energikällor. Det medför att mer elektronik behövs där elen produceras men också att el som inte konsumeras lokalt ska överföras till kraftnät för lagring eller vidare transport dit den behövs. Inom tillverkningsindustrin utvecklas slutligen ny styr- och reglerteknik som drar nytta av framstegen inom sensortekniken.

“Inom medicinteknik och hälso-/sjukvård ser vi utvecklingen av ny utrustning som till exempel utnyttjar fjärrstyrning och sensorik för patientnära användning.”

Michael Larsson
VP Sales, NCAB Group

Viktiga pådrivande trender

 • Global urbanisering och välståndsökning
 • Skiftet till fossilfria energikällor
 • Elektrifiering av fordon
 • Snabb utveckling inom livsvetenskap
 • Snabb utveckling inom kommunikation

Sensorik och miniatyrisering driver på

– Sensoriken är en av de tekniktrender som driver på dagens elektronikutveckling. En annan viktig trend inom alla branscher är en allmän miniatyrisering, med allt fysiskt mindre produkter. När mer elektronik ska få plats i mindre enheter uppstår stora möjligheter att utveckla nya tillämpningar. Samtidigt skapar det också nya utmaningar vad gäller till exempel hantering av värmeutveckling (läs mer om hantering av värmeutveckling i InFocus no1 2021), säger Michael Larsson.

Trender inom mönsterkortskonstruktion - mer elektronik ska rymmas på mindre ytor | NCAB Group
En trend som är pådrivande inom elektronikområdet nu är miniatyrisering, mer elektronik ska rymmas i mindre enheter. Detta påverkar även utformningen av mönsterkorten, till exempel kan mer avancerade lösningar som HDI-, flex- och flex/rigid-kort behöva användas.

När det gäller mönsterkort specifikt noterar han att miniatyriseringen leder till att allt fler av NCAB:s kunder gör tekniksprång i sina konstruktioner och till exempel använder fler lager och avancerade lösningar som HDI-, flex- och flex/rigid-kort.

– Det kan ge kunden en smartare lösning att våga ta ett sådant språng. Med dagens produkter kan till exempel en HDI-lösning ofta göra att man undviker onödigt krångel som en traditionell konstruktion skulle medföra.

“När mer elektronik ska få plats i mindre enheter uppstår stora möjligheter att utveckla nya tillämpningar.”

Michael Larsson
VP Sales, NCAB Group


Konsolidering pågår

Kommersiellt har pandemin varit en utmaning för alla i mönsterkortsbranschen, men mindre aktörer har drabbats värre än större. Det driver på konsolideringen både bland produktägare, kontraktstillverkare och leverantörer till dessa. Storlek blir viktigt för att i framtiden kunna vara en meningsfull affärspartner i branschen.

– Ser man rent geografiskt på efterfrågan av mönsterkort är Asien, där de allra flesta korten tillverkas, den region som både är störst och växer snabbast. Därefter är Europa den största marknaden för mönsterkort. Ungefär dubbelt så stor volym importeras dit jämfört med den tredje största marknaden Nordamerika. För oss på NCAB betyder det att vi huvudsakligen finns på rätt marknader, men vi arbetar på att få ännu bättre täckning där vi inte är så väl representerade. I vårt koncept ingår att finnas på plats nära kunderna, säger Michael Larsson.

Tillförlitliga mönsterkort

För NCAB skapar utvecklingen stora möjligheter på en växande marknad med väldigt många potentiella nya kunder. Bolaget finns representerat i de aktuella branscherna med ett erbjudande som passar tillämpningar där elektroniken måste fungera över tid och/eller i besvärliga miljöer.

Tillförlitliga mönsterkort krävs för avancerad elektronik | NCAB Group
– Den gemensamma nämnaren för våra kunder är behovet av mönsterkort med hög tillförlitlighet både i tillverkningsprocessen och under slutproduktens hela livstid. Att undvika negativa konsekvenser av utrustning som inte fungerar är ofta avgörande för dem, säger Michael Larsson, VP Sales NCAB Group.

– Vår slogan ”reliable PCBs” sammanfattar konceptet väl. Den gemensamma nämnaren för våra kunder är behovet av mönsterkort med hög tillförlitlighet både i tillverkningsprocessen och under slutproduktens hela livstid. Att undvika negativa konsekvenser av utrustning som inte fungerar är ofta avgörande för dem. Korten vi levererar kan vara tekniskt avancerade, men behöver inte nödvändigtvis vara det. Ett mönsterkort i ett tågsignalsystem kanske är mindre avancerat än det som sitter i en brödrost, men dess tillförlitlighet är mycket viktigare, säger Michael Larsson.

“Ett mönsterkort i ett tågsignalsystem kanske är mindre avancerat än det som sitter i en brödrost, men dess tillförlitlighet är mycket viktigare”.

Michael Larsson
VP Sales, NCAB Group

I dag finns det allt fler tillämpningar där elektroniken måste fungera. Tillförlitligheten blir en allt viktigare faktor. En viktig del av NCAB:s strategi är att arbeta nära produktägarna. Dessa söker nu mer kontroll över sourcingen av de mönsterkort som ingår i deras produkter.

– Denna kontroll handlar ofta om nyckelkonstruktioner där det finns risker för det egna varumärket. Utöver kvalitetsaspekterna så drivs detta även av produktägarnas egna hållbarhetsambitioner och lagkraven på detta område. Att ha kontroll på hållbarhetsaspekter i hela sin försörjningskedja har snabbt blivit allt viktigare för såväl produktägare som EMS-företag, förklarar han.

Tillväxt genom kunskap

Framåt har NCAB fortsatt fokus på tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Kapaciteten byggs hela tiden ut och NCAB bedriver ständigt sourcing- och factory management-arbete för att möta kundernas behov vad gäller både teknik och till exempel tillverkningsland av geopolitiska skäl.

– Utöver kontroll är kunskap en viktig del av vårt erbjudande. Utifrån kundernas behov har NCAB under årens lopp aggregerat en kunskapsbank som gör det möjligt att hjälpa kunderna till bra, smarta och producerbara lösningar, säger Michael Larsson och avslutar:

Fabriksaudit med NCAB personal på plats i fabriken. | NCAB Group
NCAB:s strategi för att kunna leverera kvalitet är att vara på plats och samarbeta direkt med fabrikerna.

– Mönsterkort är det enda vi jobbar med, så vi är väl förtrogna med de behov och utmaningar som kunderna har. Det går att likna oss vid en outsourcad inköpsavdelning som värnar om nyckeltalen. Vi ser till att våra för närvarande 2 600 kunder får bra mönsterkort levererade i tid, kort som fungerar optimalt för produktion och håller hela produktlivstiden.

Branscher i snabb utveckling med nya elektronikbehov

 • Fastigheter
 • Sol- och vindenergi
 • Smarta kraftnät
 • Fordonsindustri och vidhängande infrastruktur
 • Medicinteknik, hälso- och sjukvård
 • Kommunikationsnätverk (fiber och mobilt)
Laddbox för elfordon från Eeasee | NCAB Group

Laddboxar för elbilar kräver tillförlitliga mönsterkort


Easee är en norsk tillverkare av laddboxar för elfordon med huvudkontor i Sandnes. Sedan starten i januari 2018 har bolaget vuxit snabbt och antalet sålda produkter ökat exponentiellt. Målet för 2021 är 400-500 000 levererade enheter. I dem alla sitter mönsterkort från NCAB Group.

– Norge var tidigt ute inom elfordon. Efter starten här hemma har Easee börjat sälja produkter i övriga Skandinavien och Nordeuropa – Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Nu står resten av Europa på tur och vi har stora tillväxtambitioner. Redan nästa år siktar vi på att leverera miljontals laddare, säger Kjartan Nilsen, Chief Hardware Architect på Easee.

Kjartan Nilsen, Chief Hardware Architect Easee

“Framåt finns potential att göra bilar med batteri till en vital del av ett nytt ekosamhälle.”

Kjartan Nilsen
Chief Hardware Architect, Easee

Företagets koncept är kompakta, rimligt prissatta och snyggt formgivna laddboxar främst avsedda för hemmet. Elbilsägare vill oftast kunna parkera och ladda över natten för att ha en fulladdad bil varje morgon. Dessutom vill många ha två elbilar. Elektronik krävs för att fördela strömförbrukningen mellan bilar och mellan huset och bilarna. Batteriet ska också enkelt kunna laddas under rätt tid på dygnet, när övriga huset använder mindre ström.

– Framåt finns potential att göra bilar med batteri till en vital del av ett nytt ekosamhälle. Bilbatteriet kan inte bara laddas med lokalt producerad energi från till exempel solcellspaneler utan också utnyttjas för att lagra energi som sedan tas ut för att försörja huset med el när solen inte lyser. Det skulle minska behovet av dyr och resurskrävande ny kapacitet i elnätet. Men det kräver elektronik som kan hantera hög ström i kombination med styrande logik, fortsätter han.

Tudelad, skalbar och kompakt design

Det är ganska stora strömstyrkor i Easees laddboxar. Något som kräver kretskort med mycket koppar, både för att leda strömmen och avleda överskottsvärme.

Laddbox från Easee | NCAB Group
Easee lägger stor vikt vid att ge laddboxarna en design som blir både kompakt och snygg.

– Inte minst med tanke på dagens kopparpriser tycker jag en spännande ny konstruktionstrend här är så kallade ”bus bar embedded PCBs” där koppar byggs in i mönsterkortet med större precision. Det öppnar för att leda högre ström utan att använda mer koppar än nödvändigt. Detta är inget vi använder i dag, men tekniken ser intressant ut för framtiden, säger Kjartan Nilsen.

I högströmskonstruktion är det viktigt med rätt ledarbredd och isolationsavstånd. I Easees produkter skiljer man delarna som hanterar själva laddningen av bilarna från de mer högteknologiska delar som har med kommunikation och databehandling att göra. Det blir ett slags tudelad design.

“Våra laddboxar monteras av robotar och vi använder färdiga moduler integrerade på kretskorten.”

Kjartan Nilsen
Chief Hardware Architect, Easee

I den mycket snabbt växande elfordonsbranschen är det också viktigt att snabbt kunna skala upp produktionen till stora volymer. Med tanke på detta designar Easee för att monteringen ska bli så automatiserad som möjligt. Det gör det även ekonomiskt konkurrenskraftigt att tillverka laddboxarna i Norge, nära marknaden, med kortare ledtider och mindre kostsam logistik.

– Våra laddboxar monteras av robotar och vi använder färdiga moduler integrerade på kretskorten. Allt är kopplat till mönsterkortet och inget behöver skruvas på manuellt. Vi satsar också på en kompakt design vilket gör hela lösningen mindre och låter oss packa fler enheter på samma pall vid distribution. Vi sparar kostnader för resursförbrukning, transporter och lagerhållning. Dessutom förbättras vår hållbarhetsprestanda, säger han.

Därför väljer Easee NCAB som mönsterkortspartner

 • NCAB levererar mönsterkort från flera fabriker.
 • NCAB kan matcha vår design till passande fabrik.
 • NCAB finns representerade lokalt här i Norge och i mönsterkortsfabrikerna.
 • Vi har bra erfarenhet av NCAB vad gäller leveranser i tid och med hög kvalitet.
 • Med NCAB får vi en enda leverantör att förhålla oss till.
 • NCAB är transparenta mot oss vad gäller val av fabriker med mera.

Kvalitet på mönsterkorten avgörande

Mönsterkortens kvalitet är avgörande, särskilt med tanke på att slutprodukten ofta hamnar utomhus i klimat där temperaturen kan skifta från -20°C eller ännu lägre på vintern till +50°C i solen en varm sommardag.

Fabriksaudit av NCABs personal på plats i fabrik. | NCAB Group
NCAB auditerar sina fabriker kontinuerligt för att se till att kvaliteten upprätthålls. Här ser vi Alen Liang, Sustainability Manager NCAB Group China som genomför en hållbarhetsaudit. Läs mer om vårt kvalitetsarbete i fabrikerna.

– Våra kort måste vara tillförlitliga. Eventuella fel upptäcks när det redan är försent och blir mycket dyra. Att minimera antalet reklamationer, retur- och ersättningsprodukter är dessutom viktigt ur miljöperspektiv. I och med att NCAB har kontakt med många fabriker kan de matcha våra krav och konstruktioner i varje enskilt fall, säger Kjartan Nilsen. 

Easee uppskattar att NCAB har medarbetare som följer upp och kontrollerar fabrikerna med etablerade rutiner och som kan sköta kommunikationen med fabrikerna på det lokala språket.

“Våra (mönster)kort måste vara tillförlitliga. Eventuella fel upptäcks när det redan är försent och blir mycket dyra.”

Kjartan Nilsen
Chief Hardware Architect, Easee

– Det besparar oss mycket arbete att slippa göra sådan uppföljning själva. Vi vet att vi kan förvänta oss konsekventa leveranser med samma höga kvalitet från NCAB och kan därför koncentrera oss på våra egna delar, slår han fast.

God kontakt och tillförlitliga leveranser

Samtidigt finns NCAB på plats lokalt i Norge och Easee kan sköta all kontakt via en och samma kontaktperson.

– Vi har mycket god kontakt med NCAB Norways Managing Director, Ørjan Ødegård som både förstår våra behov och är mycket transparent kring vilken fabrik som används och varför. Det bygger tillit, säger Kjartan Nilsen.

Som kund hos NCAB har du en kontaktperson hos ditt lokala bolag. Men behöver inte ha alla ytterligare kontakter som behövs med fabriker osv. NCAB tar fullt ansvar för hela leveransen.

Även tillförlitlighet i leveranserna är utomordentligt viktigt. De fabriker som anlitas måste köpa in tillräckligt med råmaterial och kunna leverera i tid.

– Här har vi väldigt bra erfarenhet med NCAB. Vi har aldrig drabbats av något stopp. Det är extra viktigt med en pålitlig partner då våra stora volymer skeppas med båt för att vi ska kunna hålla transportkostnaderna nere. Det kräver än mer framförhållning och planläggning, avslutar han.

Om Easee AS

Norskt industriföretag med huvudkontor i Sandnes och kontor i Oslo, Bergen, Glasgow i Storbritannien, Wismar i Tyskland och Amsterdam i Nederländerna. Företaget designar, utvecklar och distribuerar produkter som ska bli en del av framtidens elnät. De första kommersiella produkterna är två typer av laddboxar för elfordon: Easee Home och Easee Charge, samt kringutrustning till dem. Bolaget grundades 2018, har cirka 150 medarbetare och omsatte år 2020 385 MNOK (cirka 37 MEUR).


Read also

Ultra HDI-mönsterkort ställer höga krav på teknik och tillverkning