Reklamationer

Snabb och kraftfull reklamationshantering
Om det skulle ske en leveransförsening är målet att snabbt komma igång igen med produktionen och lösa det omedelbara problemet samt säkerställa att det inte händer igen.

Diagram – typ av felorsak

1. Analys om felorsak
Vi bekräftar direkt att ärendet är mottaget. En dedikerad lokal specialist med ansvar för reklamationer har en dialog med dig. En snabb analys i vårt eget labb följer efter det.
Om det är nödvändigt kan våra specialister åka ut till fabriken inom två timmar.

2. Beslut i samråd med kund
Nya kort produceras, beroende på hur bråttom det är kan vi välja en fabrik med kortare leveranstid. Alternativt så reparerar vi mönsterkortet om det är möjligt.

3. Corrective Action Report
Kunden får en CAR. Uppföljning av korrigerande åtgärd i fabrik görs månadsvis för att förhindra att felet inte uppstår igen.

4. Ersättning
NCAB tar fullt ansvar och ersätter max 2 ggr mönsterkortspriset om inget annat finns avtalat. För detaljerad information, se NCAB Group General Conditions.