Customer Relations

Genom våra lokala bolag, har vi möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga villkor, kvalitet och leveranssäkerhet som breddar dina produktionsmöjligheter. En enda kontaktpunkt ger dig tillgång till alla typer av mönsterkort oavsett bransch, mönsterkortets tekniska nivå, prototyp- eller volymproduktion. Vi kan överföra mönsterkortsleveranser mellan våra lokala bolag där du har din produktion.


Anders Fält, Account Manager, Tommy Kallberg, Key Account Manager och Margaretha Berg, Account Manager. Alla tre tillhör NCAB Group Sweden.

Lokal hängivenhet med global styrka

NCAB Group är en decentraliserad organisation med en centraliserad stödfunktion: Group Functions.

De lokala bolagen är mycket kostnadseffektiva tack vare de centraliserade funktionerna, som ger dem möjlighet att fokusera på din verksamhet och produkt. Varje bolag inom NCAB Group är också en egen ekonomisk enhet med ansvar för sitt resultat, vilket ger dig en hög grad av engagemang. Alla bolag använder samma Enterprise Resource Planning system (ERP) och samma processer. Detta är ett effektivt arbetssätt: vi lär från varandras framgångar och misstag, och behöver inte uppfinna nya processer när gemensamma rutiner finns.

Group Functions är ansvarigt för utveckling av fabriker, logistik, hantering av kvalitetssystem, marknadsföring och ekonomisk förvaltning.

 

LOKAL ORGANISATION

BESKRIVNING AV VÅRA LOKALA FUNKTIONER

KAM

 • Fördjupa kundrelationen och förvärva nya kunder
 • Kundmöten
 • Projektledning, med hjälp av interna resurser inom teknik, logistik och inköp som ger optimerade tjänster och lösningar
 • Kundbesök och avtal
 • Utveckla planer för kundkonton och se till att de genomförs
 • Utveckla kontakter mellan alla nivåer (kvalitet, teknik och inköp) både hos er som kund och hos oss
 • Kontinuerliga analyser av marknaden och konkurrenter

LOGISTIK

 • Spåra avvikelser i produktionen och rätta till dem efter kundens krav
 • Har daglig kontakt med våra logistikpartners
 • Ansvarar för leveranser till kunden från lokalt lager
 • Informerar kunden och vidtar åtgärder om något i leveransen är felaktigt
 • Väljer rätt fraktlösning för kunden (expressfrakt etc)

INKÖP

 • Lägga inköpsordrar hos fabrikerna
 • Ansvariga att få rätt pris från våra fabriker
 • Prisförhandlingar med fabrikerna när kundens krav är utanför prismatrisen, t ex för speciella projekt, olika volymer etc.
 • Förhandlingar om ledtider med fabrikerna för att uppnå kundens krav när de avviker från standardvillkoren

TEKNIK

 • Besöker kunden tillsammans med Key Account Manager som teknikstöd
 • Tillhandahålla teknikstöd för design, materialval, uppbyggnad, ytbehandlingsmetod, avancerad DFM på begäran etc.
 • Ge IPC-råd till kunderna
 • Hantera och hålla sig uppdaterade gällande standards- och kvalitetssystem som IPC, UL etc
 • Hålla interna och externa seminarier för att höja nivån på kompetensen
 • Ge råd till Key Account Manager och Customer Support-teamen om avancerade produkter för att kunna göra rätt fabriksval
 • Verifiera dokumentation vid kundupphandlingar för att kontrollera att de är fullständiga och tillverkningsbara
 • Skapa NCAB globala specificationer/panelritningar mot fabriker och verifiera kundupphandlingsdokument mot fabrikens kapabilitet
 • Hantera tekniska frågor från fabrikerna om kundernas upphandlingsdokumentation

CUSTOMER SUPPORT

 • Ansvarig för kunden tillsammans med Key Account Manager
 • Skapa och följa upp offerter och orderregistrering
 • Sköta den dagliga kommunikationen med kunder och fabriker
 • Hålla kunderna informerade under hela produktionsprocessen från order till leverans
 • Hitta rätt fabrik för kundens krav genom benchmarking
 • Lägga order

KVALITET

 • Hantera reklamationer; analysera fel, hitta lösningar, kommunicera med fabriken och kunden, göra rapporter
 • Följa upp CARs (Corrective Action Report)
 • Analys av reklamation
 • Hantera interna reklamationer (8D report)