NCAB GROUP

Uppstartsprocess

Vad är dina förväntningar på oss? När vi inleder ett samarbete börjar vi alltid med en gemensam behovsanalys så vi förstår dina mönsterkortsproblem idag och hur vi kan lösa dem imorgon.

Efter analysen säkrar uppstartsprocessen hur vi ska arbeta tillsammans för att du ska få ut maximal prestanda av NCAB Group och vad som prioriteras högst i din produktion. Målet är att nå samsyn och att du så snabbt som möjligt ska uppleva kontroll över mönsterkorten som går in i din produktion.

CUSTOMER START-UP PROCESS

 

Scrolla för att se vår uppstartsprocess.

 

UPPSTARTSPROCESS:

1. GODKÄNNANDE AV NCAB GROUP
Inledande möte för att komma överens om process och tidplan.

2. DEFINIERA KUNDBEHOVEN
Vi förstår våra kunders förväntningar, speciella tjänsteparametrar, nyckeltal, kontinuerliga förbättringsprogram och mål.

Vi deltar i en omfattande och detaljerad benchmarking inom ett brett spektrum av tekniker, volymer och ledtider för att visa konkurrenskraft.

När icke-standard tekniker eller material anges, genomför vi detaljerade, djupgående Design For Manufacturing (DFM) genomgångar för att upprätta och matcha de bäst anpassade fabrikerna med dokumenterade rutiner för att öka produktiviteten och minska kostnaderna.
Efter kontroll av underlaget väljer vi fabriken som vi anser vara den mest lämpliga med avseende på kvalitet, leveransprecision, ledtider och pris.

För leveranstid av standarddelar, siktar vi på att återkomma inom 6 arbetstimmar. För prototyper är målet svarstiden 2 timmar och för icke standardiserade teknologier och material, 16 timmar.

3. UPPFÖLJNING AV OFFERTER OCH KUNDORDER
Vi följer upp alla offerter för att försäkra oss om att vi har uppfyllt dina förväntningar. För icke-standard tekniker och material kan vi hjälp till med godkännande av prov innan volymproduktion. För standardtekniker och material, stöder vi alla volymproduktionsbehov vid snabb- eller standardledtid.

4. RUTINER FÖR PROTOTYP- OCH MÖNSTERKORTSLEVERANSER
Vi följer specifika och väl beprövade rutiner vid tillverkning av prototyper eller provexemplar. För mer detaljerad information om dessa rutiner vänligen kontakta ditt lokala NCAB bolag.
Beroende på leveranskrav, erbjuder vi en mängd olika expresstransporter, allt från 12-72 timmar. Våra mönsterkortsleveranser inkluderar alltid en testrapport och mikroavsnitt.

5. ÖVERSYN AV PROVER OCH KVALITETSDISKUSSIONER
För speciella projekt och nya stora produktionsstarter träffas vi och arbetar nära våra kunder och använder vår process för översyn av prover, för att gemensamt utveckla och godkänna planer för att förbättra time to market, avkastningen, kvalitetsförbättringar så väl som utvärdera åtgärder för kostnadsbesparing. Vi håller uppföljningsmöten för att försäkra att NCAB fortsätter att nå de överenskomna målen och att avvikelser hanteras korrekt för framtida order. Om det är stora avvikelser hanteras dessa enligt vår vanliga förbättringsprocess.

6. CPA UNDERTECKNANDE OCH VOLYM RAMP-UP
Efter att prover eller prototyp blivit godkända arbetar vi tillsammans med våra kunder för att formalisera och underteckna ett CPA som sammanfattar alla kritiska moment i tillverkningskedjan och försäljnings och leveransvillkor. Vi erbjuder även att genomföra audits för att säkerställa optimal produktionsprocess-kompabilitet mellan mönsterkortstillverkaren och montering för att undvika onödiga kvalitetsproblem.

7. SLUTKUNDSBESÖK (PASSAR FÖR EMS-FÖRETAG) OCH KVARTALSMÖTEN
Detta är ett val som många av våra EMS-kunder använder sig av idag för att etablera och stärka relationerna mellan de själva, deras kunder och oss. Fördelarna kan bli effektivare kommunikation i designfasen, en bättre förståelse av projektet, snabbare TTM och en mer kostnadseffektiv produkt. Med många viktiga kunder deltar vi i kvartalsvisa granskningsmöten, för att se över nyckeltal och komma överens om att affärsplanen håller – se typiska ämnen i vår Kundrapport.