Leveransbevakning

NCAB Group tar ansvar för helheten, ger ett hundraprocentigt systemstöd och kan omedelbart meddela dig i händelse av avvikelser, så att lämpliga åtgärder kan sättas in i tid.


Via the NCAB Group tracking system, we are constantly linked to the systems of all forwarding agents, air, sea and postal.

Leveransuppföljning fabrik

En vecka före den beräknade leveransdagen görs en avstämning hos fabriken för att se att processen följer tidsplanen. Vid avvikelse informeras du av ditt lokala NCAB bolag och beslut fattas om att:

  • Avvikelsen accepteras
  • Skynda på jobbet/producera nya mönsterkort QTA
  • Eskalera transporten eller byta fraktsätt till t ex express

NCAB Group tracking system

Med hjälp av NCAB Group tracking system är vi konstant uppkopplade mot alla speditionsbolagssystem, såväl flyg som post. Vi får snabbt besked om någon orderrad, mot förmodan, försenas under transporten. Från det att leveransen lämnar fabriken tills den når dig kan vi hela tiden se exakt var godset befinner sig. Detta inkluderar på vilket flyg det finns och den förväntade ankomsttiden till Europa.

NCAB är uppkopplade online hos speditören och kan följa leveransen via vårt ordernummer fram till lokalt lager. Vi kan se:

  • Var godset befinner sig
  • Beräknad ankomsttid
  • Om det är tulldeklarerat, etc.