NCAB GROUP

Factory Management

NCAB Group Factory Management säkerställer produktkvalitet hela vägen till dig. Factory Management organisationen består av 56 specialister i Kina, såväl som vår Strategic Purchasing Manager i Sverige. Factory Management ansvarar för att vi har rätt fabriker för att kunna täcka marknadsbehovet, med fokus på leveranser i tid och utan fel.

Wendy Liu, QA Manager, NCAB Group Factory Management.

Ett nära samarbete med fabriken är nyckeln
Vår strategi är att vara på plats och samarbeta direkt med fabrikerna. Våra Factory Supervisors är ansvariga för respektive fabriks prestanda såväl som för att bygga relationer och agera proaktivt och reaktivt. Logistikteamet följer dagligen order och leveranser från fabrikerna och ger feedback till fabriken och det lokala NCAB bolaget. Vårt QA-team gör audits/mini-audits och arbetar proaktivt med kvalitetsprestandan. Vi sammanställer statistik över avvikelser och leveranser, och löser problem genom kraftfulla åtgärder och omedelbara besök på fabrikerna vid behov. Alla fabriker har tydliga mål genom våra KPIs (Key Performance Indicators).

Snabb problemlösning och tidiga varningar
Ett viktigt inslag är snabb problemlösning vid avvikelser. Tekniker och/eller Quality Engineers kan vara på plats på fabriken med kort framförhållning för att ta reda på grundproblemet och snabbt hitta en lösning. Detta gäller även för implementering av era specifika behov eller frågor kring projekt. I händelse av förseningar, kommer vi att samråda med dig om den bästa lösningen, vid behov kan en annan fabrik användas för att snabbt utföra uppgiften. Vår egen personal finns på en del av fabrikerna och målet är att vi ska vara närvarande på alla huvudfabrikerna.