Organisation

NCAB Group har en decentraliserad organisation. Du har direktkontakt med lokala beslutsfattare på ditt lokala språk, vilket ger en tydlig och effektiv design- och kundsupport. Vårt Factory Management-team är lokaliserade nära och/eller på fabrikerna, talar det lokala språket, kan kulturen och processen. Alla våra bolag använder samma Enterprise Resource Planning system (ERP) och arbetar efter samma processer.

1. LOGISTIK

 • Orderbekräftelse och leveransdokument
 • Orderuppföljning för leverans i tid
 • Stödja Factory Supervisor på fabriksmöten (ledtider, NCAB Group omsättning, DP)
 • Fokus på att förbättra logistik-prestanda (DIP, Delivery Improvement Plan)

2. SOURCING

 • Projektledare för sourcing
 • Market watch report
 • Fabriksdatabas

3. FACTORY SUPERVISOR

 • Har fullt ansvar för sin fabrik
 • Relation/samarbete och status i fabriken
 • Implementation och uppföljning av kontrakt/avtal
 • Hanterar kvalitetsreklamationer med fabriken
 • Förebyggande åtgärder (mini-audits etc) enligt plan för kvalitetsförbättring i fabriken
 • Förbättringsåtgärder, uppföljning av den årliga auditen / kvalitetsavvikelser / mini-audits
 • Samordna möten med fabrik varje månad

4. QUALITY

 • Utföra audit
 • Granskning av 8D-rapport/åtgärdsrapport
 • Kvalitetsstatistik och trender gällande på reklamationer/processer/utgående leveranser i fabriken
 • Granskning och uppdatering av PSL och UL i fabriken
 • Granskning av kvalitetsstatus och resultat av åtgärder i fabriken med Factory Supervisor varje månad
 • Fokus på att förbättra kvalitet och vårt kvalitetssäkringsarbete (QIP, Quality Improvement Plan)

5. CAM

 • Kontroll av artiklar (kontrollerar underlag/Gerberdata)
 • Hantering av EQ (EQ=Engineering Question)
 • Hantering av NCAB Group mönsterkortsspecifikation och ECN
 • Panel drawing