Logistik

Vi har hög prioritet hos vår speditör och skickar synkroniserade, kostnadseffektiva leveranser sju dagar i veckan till Europa. Detta är möjligt tack vare NCAB Groups stora volymer - över 2400 ton mönsterkort per år till ett fraktvärde av 7,8 miljoner euro skickas från Hong Kong till Europa.


Under 2017 levererade NCAB Group 121 miljoner mönsterkort till kunder över hela världen.

Kontinuerliga transporter – varje dag

Vi samlar upp allt gods på vår exportterminal i Hong Kong. I Europa delas det sedan upp och fraktas vidare direkt till slutkund. Kortare lagerhållning kan erbjudas vid behov.

Vårt leveransansvar

NCAB levererar normalt med en ledtid på 4-6 veckor från bekräftad order till leverans hos kund. Ledtiden kan dock pressas ned till så snabbt som 24 timmar vid behov och då använder vi oss av våra fabriker specialiserade på snabba jobb och fraktar med expressfrakt direkt till er som kund. Vi sköter självklart all förtullning och övrig administration.

För att säkerställa ledtider och kvalitet jobbar vårt Factory Management team på plats konstant med att följa produktionen i våra fabriker. Vi får snabbt besked om eventuell avvikelse och vad som görs för att lösa problemet snabbast möjligast.

Ledtidslösningar som passar din produktion

EXPRESS: 24 h – X dagar

Ledtiden kan pressas ned till 24 timmar när det är riktigt bråttom. Vid behov av korta ledtider använder vi våra fabriker specialiserade på snabba jobb och fraktar med expressfrakt direkt till er som kund.

 

KOSTNADSEFFEKTIV NORMALFRAKT: 4 – 6 veckor

Den optimala tid/kostnadstaxan beräknas beroende på kapacitet, teknologi, volym och fraktsätt.

 

KLIMATSMART FRAKT: 8 – 12 veckor

Vi vet alla att transporter är en stor del i klimatfrågan. Därför erbjuder vi båtfrakt samt sea-air som alternativ. Dessa alternativ är mer miljövänliga och sänker även den totala fraktkostnaden. Vi måste dock lägga på 2 veckor för sea-air och 6 veckor för båtfrakt. Vår rekommendation är att endast använda detta fraktsätt på stora volymer och på mönsterkort med lägre förädlingsvärde. Klimatsmart frakt är även lämpligt om ni har en miljöcertifierad produkt, och måste kunna miljöredovisa alla komponenter i produktionen.