Möt våra medarbetare

På NCAB Group är det människorna som gör oss unika och skapar potential för tillväxt. I hela NCAB arbetar vi med gemensamma värderingar som har utvecklats av all personal tillsammans. Värderingarna styr vårt arbete och innebär tydliga och definierade mål och ger kvalitet i det dagliga arbetet. Vi tror på decentraliserat beslutsfattande och uppmuntrar våra medarbetare att ta egna initiativ och anta utmaningar. Genom vårt eget utbildningsforum, NCAB Group Academy, träffar vi regelbundet våra kollegor i alla länder, utbildar oss och utbyter kunskaper och idéer.

Träffa några av våra medarbetare och läs om hur de tycker det är att jobba på NCAB.