Kvalitetssäkring

Målet för NCAB Groups kvalitetssäkringsarbete är en felfri produkt levererad i tid. För att kunna uppnå detta arbetar vi både pro-aktivt och re-aktivt. Metoden är standardiserad och utförs av Factory Management organisationen.

Pro-aktivt kvalitetsarbete

NCABs mönsterkortskrav - produktkontroll

Vår kravspecifikation baseras på IPC standarder IPC 6012 (rigid PCB), IPC 6013 (Flex), IPC 6016 (HDI) med några tillägg. Acceptanskraven är enligt IPC 600.

Exempel på krav utöver IPC:

 • Koppartjocklek i hålvägg (IPC klass 3)
 • Uppbyggnader av flex-rigida kort
 • Avdragbar lödmask

Fabrikens produktion – processkontroll
Våra fabriker är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade. Uppföljning av fabrikens ledningssystem är en del av vår audit.

DET HANDLAR OM AUDITEN..

Årlig audit
Vår årliga audit täcker in åtta olika områden:

 1. Kvalitet- och miljöledningssystem
 2. Processer för hantering och godkännande av underleverantör och materialanförskaffning
 3. Processer för material- och lagerhantering
 4. Produktionsprocess och processkontroll
 5. Order, leverans och lagerkontroll
 6. Process för reklamationshantering
 7. Produktionsanläggning - underhåll, maskiner, labb, etc
 8. Automotive

Om avvikelser förekommer skapar fabriken förbättringsåtgärder, som sedan följs upp av NCAB på plats.

Mini-audits
En gång i månaden fokuserar vi på 1-3 produktionsprocesser i detalj, te x ytbehandlingar, lödmaskprocess, borrning. För varje avvikelse följer en förbättringsåtgärd som följs upp av NCAB i fabriken.

Fabriksmöten
Vi har månatliga möten i våra huvudfabriker där vi går igenom leverans, kvalitet och service. Vi följer upp förbättringsåtgärder på plats, och håller varandra uppdaterade om vad som händer inom NCAB Group och i fabriken.

NCAB Group Shop-in-shop
Vi har full kontroll över produktionen. I flera av våra fabriker har vi vår egen Quality Control-ingenjör på plats på heltid för att övervaka våra beställningar när de produceras, inklusive den slutliga kvalitetskontrollen och paketeringen. Vår QC-ingenjör försäkrar att våra mönsterkort tillverkas enligt vår specifikation och om några avvikelser förekommer kan han se till att de rättas till.

I våra största fabriker finns kundservice-, beredningsingenjörs- (Pre Production Engineers) och Final Quality Control(FQC)-teams som är dedikerade till att hantera, förbereda och kontrollera NCABs beställningar.

Vi har en Factory Supervisor för var och en av våra största fabriker. På fabriken ansvarar och koordinerar Factory Supervisorn del i månatliga möten, uppföljningar av audits, mini audits, uppföljning av åtgärder i händelse av klagomål, genomförandet av specifika kundkrav, såväl som diverse frågor och möten som kan uppstå i olika situationer med anknytning till produktion, avvikelser, leverans, prisfrågor, och så vidare.

 

Re-aktivt kvalitetsarbete

Leverans- och kvalitetsstatistik

Verktyg för kontroll och analys av trender för att agera på rätt saker. Vi för statistik för leveransprecision vecko- och månadsvis. Kvalitetsstatistik utförs varje månad.

Service feedback
De lokala bolagen ger feedback på hur fabriken har presterat servicemässigt. Utvärderingen sker genom ett formulär där bolagen betygsätter fabrikerna för olika parametrar. Om en fabrik får låga poäng kräver NCAB att en handlingsplan sätts upp som sedan följs upp på månadsmötena.

Uppföljning av åtgärdsrapporter i fabriken

Diagrammet visar typ av felorsak i procent av det totala antalet felorsaker.

En åtgärdsrapport sätts upp för varje avvikelse. Genomförandestatus kontrolleras också.