Seamless Production

Traditionellt sett har du som kund idag hela ansvaret för att prototypen stämmer med volymtillverkningen och om det finns ett gap mellan dessa produkter får du betala både kostnaden samt den försening som uppstår. Varför är det så?

Se upp för glappet

NCAB Group Seamless Production syftar till att överbrygga gapet mellan prototyptillverkning och volymproduktion med målet att få till bättre mönsterkortdesign, säkrare produktion, förbättrad avkastning och kortare ”time to market”. Arbetssättet är användbart för alla nivåer i produktionen; design, prototyp och volym. Poängen med Seamless Production är mönsterkort med den lägsta totalkostnaden

  • Kostnadsdrivare för prototyper är inte alltid optimala för volymproduktion
  • Om prototyp och volymproduktionen är åtskilda kan detta leda till en ineffektiv process och öka time to market.
  • Den tekniska kapabiliteten stämmer inte överens mellan prototyp och volym och ofta, eftersom prototypen produceras först kan såna aspekter byggas in i designen.

Syftet med processen är att, på designstadiet, utnyttja våra kunskaper om volymproduktion, utnyttja vår tekniska kompetens och dela med oss av alla våra alternativ genom hela vår leveranskedja så att vi kan ta ansvar för att ge rätt råd som verkligen passar med designen. Detta eliminerar dyra re-designs när produkten går in i volymproduktion.

TRADITIONELL

 

SEAMLESS

Designoptimering för volymtillverkning tidigare i livscykeln

 

Områden där vi kan erbjuda goda råd om design som täcker hela sin livscykel är:

  • Panalisering vs. material och kostnadseffektivitet
  • Funktionalitet vs. teknik och kapabilitet
  • Design och kommersiella DFM på konceptstadiet
  • Design-riktlinjer för designers
  • Att tänka på vid val av material
  • Tjocklek på koppar – vad är nödvändigt vs. vad ska definieras
  • Produktionsförbättringar