Segment

NCAB Group i siffror. Våra Key Performance Indicators (KPI) visar hur väl vi lyckas. Tack vare vår starka finansiella utveckling har vi möjlighet att arbeta kontinuerligt för att förbättra kvaliteten och leveransförmågan i ett antal olika krävande kundsegment.

 

FINANSIELLT

FINANSIELL UTVECKLING

Stabil tillväxt sedan början av 1993 genom både organisk tillväxt såväl som genom nyförvärv.

OMSÄTTNING

Stable financial development graph

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS

LEVERANSPRECISION

Grafen visar antalet order levererade i rätt tid direkt till kund.
Genom prognoser och buffertlager når vi 100% leveransprecision.

Delivery precision graph

 

KVALITETSNIVÅ

Grafen visar avvikelser i förhållandet till totalt antal levererade order.

Quality graph

Kvalitetsnivå mäts i två olika sektorer

  1. Industri, medicin och telekom
    Avvikelser i förhållandet till totalt antal levererade order. Används huvudsakligen inom industri, medicin och telekomsektorn. Detta innebär att även om det bara finns en defekt på ett kretskort i en leverans, anses leveransen ändå vara felaktig. Detta gäller alla klagomål, inte bara mönsterkortsfel, utan även andra källor till störningar för kunden som förpackningsproblem, faktureringsfel, etc
  2. Fordonsindustrin
    Antalet felaktiga enheter i förhållande till antalet levererade mätt i PPM (parts per million). Används huvudsakligen i fordonsindustrin.

 

KUNDNÖJDHET

Grafen visar våra kunders syn på NCAB Group ur ett antal olika kvalitetsaspekter.
Resultatet används för att identifiera förbättringsområden för att öka kundnöjdheten.

Customer Satisfaction graph

KUNDSEGMENT

KUNDSEGMENT

Genom att förstå förväntningarna hos de olika industrisektorer som ODM, EMS och OEM med sina olika behov och applikationer har vi fått stor erfarenhet från alla olika typer av mönsterkort.

KUNDSEGMENT

Customer segmentation

 

ANDEL PER BRANSCH

Share per industry sector

 

MÅNGA OLIKA TYPER AV KUNDER = STOR ERFARENHET

many different customers = experience

 

TEKNIK

TEKNIK

NCAB täcker in 99% av dina mönsterkortsbehov. Vi erbjuder den senaste tekniken oavsett volym inkluderat prototyper och utan extra kostnad eller investering – detta tack vare den breda mix av fabriker vi arbetar med.

ANDEL PER TEKNOLOGI

Share per technology