Sourcingprocess för mönsterkortsfabriker | NCAB Group

Vår sourcingprocess

Den vanligaste frågan vi får från våra kunder är hur det går till när en fabrik blir godkänd. Det är inte så förvånande eftersom fabriken är hjärtat i det vi gör. Tack vare vår process för att hitta och kvalitetssäkra fabriker finns det alltid fabriker som matchar dina krav och projekt. För att hitta de bästa fabrikerna är många kompetenser inblandade.

NCAB Groups sourcingprocess beskriver hur vi godkänner våra fabriker.

NCAB GROUP SOURCINGPROCESS

Scroll the image to the right to see our development during during the years.

 

NCAB GROUP SOURCINGPROCESS

Scroll the image to the right to see our development during during the years.

Swipe to view full timeline
 

Scrolla för att se hela sourcingprocessen.

NCAB GROUPS ARBETSPROCESS FÖR SOURCING:

1. TRIGGER
Processen för att hitta nya fabriker sätts igång av marknadens behov, ny teknik och ökade kapacitetsbehov.

2. RESEARCH
Sourcingmanagern ansvarar för att leda projektet, sätta upp en plan och följa processen från början till slut. Faktainsamling görs och förslag tas fram på fabriker som bör besökas. En viktig del i researchen är att skilja ut fabriker från agenter och traders. Vi arbetar alltid enbart direkt mot fabriker.

3. FABRIKSBESÖK
Vi presenterar NCAB och inspekterar fabriken genom rundvandring, kontroll av kapacitet, kapabilitet, ISO-certifikat, UL-godkännanden, mm.

4. PROVER OCH VERIFIERING
Prover produceras och testas i NCABs egna labb och/eller i externt labb samt ibland i kundlabb. En testrapport skrivs och skickas till fabriken. Om utfallsproven inte godkänns kräver NCAB att få en rapport med korrigerande åtgärder plus att nya utfallsprover produceras och testas igen.

5. AUDITS
Quality Assurance-teamet gör en audit (2-3 personer 3 dagar i fabrik), skriver auditrapport och följer upp eventuella avvikelser.

6. BESLUT OCH KONTRAKTSSKRIVNING
Om allt är i sin ordning fattar NCAB Group Function beslut att gå vidare med fabriken, förhandla fram bästa tänkbara villkor samt skriva avtal.

7. UTBILDNING
Vi bjuder in fabrikens personal till kontoret i Shenzhen där våra Factory Supervisors, CAM-ingenjörer, kvalitetsingenjörer och logistiker genomför en utbildning i NCABs krav och arbetssätt.

8. SNABB UPPRAMPNING
Vår Factory Supervisor är på plats i fabriken och följer upp de första ordrarna i 1-2 veckor och genomför under tiden uppföljning av auditen samt fortsätter med en nära uppföljning för feedback och snabba åtgärder. Under upprampningsperioden läggs ett begränsat antal order för att få en smidig uppstartsperiod.

9. GODKÄND FABRIK
Efter NCABs godkännandeprocess tas fabriken med i fabriksutvecklingsprogrammet.