NCAB GROUP

Hållbara affärer – vårt ansvar

Kvalitet- och miljöledning har länge varit viktigt för NCAB Group. Under 2014 bestämde vi oss för att börja följa ISO 26000, en internationell standard för socialt ansvarstagande, som hjälp och stöd i vårt hållbarhetsarbete. Resultatet av detta är en hållbarhetsstrategi som täcker in etiska, sociala och miljömässiga aspekter, och där vi gjort tydliga prioriteringar, för att kunna bedriva en hållbar verksamhet.

 

Vår hållbarhetsstrategi

ISO 26000, som hållbarhetsstrategin är baserad på, täcker in flera aspekter av hållbarhet. Med hjälp av standarden har vi identifierat vilka frågor som är viktigast för NCAB, sett utifrån vår påverkan, våra intressenters förväntningar och de förbättringar vi kan uppnå. Vår strategi illustrerar hur vårt hållbarhetsarbete stärker dessa relationer, specificerar långsiktiga – och mätbara mål, fokusområden och konkreta åtgärder.

Sustainability Strategy

 

Leverantörskedjan: Det går bara att ha kontroll på plats

NCAB Group har ett nära samarbete med fabrikerna som producerar våra mönsterkort. Vi tror att nyckeln till hög kvalitet och en hållbar produktion är att arbeta tillsammans som partners. Alla fabriker som vi använder har genomgått vår sourcing process där varje potentiell fabrik testas från ett kvalitets- och miljömässigt perspektiv.

Fabriken måste vara ISO 9001 och ISO 14001 certifierad, kunna tillhandahålla dokumentation om konfliktmineraler enligt amerikansk lagstiftning (Dodd-Frank Act), följa EU-lagstiftningen om råvaruinnehåll (RoHS och REACH) och följa lokala föreskrifter om vattenkvalitet, utsläpp i vatten och avfallshantering. De måste även skriva under vår uppförandekod.

LÅNGSIKTIGA MÅL
» Ta fullt ansvar genom hela leverantörskedjan.

MÄTBARA MÅL
» 100 % granskade och godkända fabriker (gällande miljömässiga och sociala förhållanden).
» Kontinuerligt förbättra hållbarhetsprestandan i hela leverantörskedjan.

NCAB Groups uppförandekod

Under 2009 införde vi vår uppförandekod, som är en del av kontraktet vi har med var och en av våra fabriker. Kraven i uppförandekoden är inspirerade av de tio principerna i UN Global Compact och täcker in:

 • mänskliga rättigheter
 • anställningsvillkor
 • barnarbete
 • miljöstyrning
 • etik
 • immaterialrätt

NCAB förväntar sig att alla fabriker och anställda följer vår uppförandekod.
Här kan du ladda ned vår uppförandekod och läsa mer.
LADDA NED (PDF) »

 

Våra anställda: vår viktigaste tillgång

Vår viktigaste tillgång är våra anställda och vi vill attrahera, behålla och vidareutveckla de. För att göra det måste vi ha en öppen dialog, ett bra arbetsklimat och en arbetsplats där alla utvecklas, är engagerade och stolta över sitt arbete.
Några områden vi jobbar med:

 • värderingsbaserat ledarskap och innovation
 • medarbetarnöjdhet
 • kompetensutveckling
 • jämställdhet
 • etik
 • antikorruption

LÅNGSIKTIGA MÅL
» Attrahera, behålla och vidareutveckla våra medarbetare.

MÄTBARA MÅL
» Högsta poäng i medarbetarnöjdhet och engagemang.

För mer information, ladda gärna ned vår hållbarhetsrapport.
LADDA NED (PDF) »

 

Våra kunder: Långsiktiga relationer – en hållbar strategi

Vårt uppdrag är att producera mönsterkort för krävande kunder, i tid, utan fel till den lägsta totalkostnaden. Vår strategi omfattar långsiktighet och visar hur kostnader, kvalitet, minskad risk och miljöfrågor går hand i hand. I nära samarbete med våra kunder kan vi utveckla hållbara produkter och tillsammans minska vår miljöpåverkan.

LÅNGSIKTIGA MÅL
» Att styra branschen i en grönare riktning

MÄTBARA MÅL
» Kontinuerligt minska miljöpåverkan
» Högsta betyg i kundnöjdhet och hållbarhet

Ladda gärna ned vår hållbarhetsrapport och läs mer.
LADDA NED (PDF) »

 

Conscious Component

Det här är symbolen för allt vårt hållbarhetsarbete. Den täcker in ISO 26000, etiska, sociala och miljömässiga aspekter och visar att vi tar fullt ansvar i allt vi gör.

NCAB Group Conflict Mineral Policy Statement

NCAB Group Conflict Mineral Policy Statement
LADDA NED (PDF) »