Hållbara affärer – vårt ansvar

Kvalitet- och miljöledning har länge varit viktigt för NCAB Group. Under 2014 bestämde vi oss för att börja följa ISO 26000, en internationell standard för socialt ansvarstagande, som hjälp och stöd i vårt hållbarhetsarbete. Resultatet av detta är en hållbarhetsstrategi som täcker in etiska, sociala och miljömässiga aspekter, och där vi gjort tydliga prioriteringar, för att kunna bedriva en hållbar verksamhet.


Anna Lothsson, Strategic Purchasing Manager NCAB Group, håller ett seminarie om hållbarhet.

Our long term goals

Supply chain
Employees
Customers
Sustainability Strategy

Guided by our
sustainability strategy »

Our sustainability report

Download our latest reports »

Achievements

Achievements 2016 »

 
concious component
 
 
Det här är symbolen för allt vårt hållbarhetsarbete. Den täcker in ISO 26000, etiska, sociala och miljömässiga aspekter och visar att vi tar fullt ansvar i allt vi gör.