Är det möjligt att producera
mönsterkort utan fel, på utsatt
tid till den lägsta totalkostnaden?

NCAB Group skapar optimala förhållanden genom stora volymer och
expertkompetens inom mönsterkortstillverkning. Vi äger hela processen via en närvaro hos
både kunden
och i fabriken.

Vi äger inte fabriker, men vi ”äger” det viktigaste: relationen med både kund och fabrik.
Som ett resultat av detta är vi inte beroende av varken teknik eller investeringar.

Därför vågar vi lova dig PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost.

Dina fördelar av vår

Köpkraft

Förra året levererade vi mönsterkort för mer än 160 miljoner euro

Dina fördelar av vår

Kundnärvaro

Vi har 17 lokala bolag

Dina fördelar av vår

Fabriksnärvaro

Vårt Factory Management team består av
65 specialister