NCAB GROUP

NCAB Group Thailand

NCAB Group Thailand
67/12 อาคารไดนาสตี้ คอมเพล็กซ์ ชั้น 2
ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

67/12 Dynasty Complex Building
2nd Floor
Lat Phrao Soi 71, Saphan Song
Wang Thonglang, Bangkok
10310 Thailand

Phone: +66 2 115 1688
Fax: +66 2 115 1688

THAILAND

Andy Liu
GENERAL MANAGER
Theerathorn Lertvarnishpornchai
SALES MANAGER, THAILAND
Theerapap Payomhom
SALES ENGINEER

GROUP FUNCTIONS

Jack Kei
MANAGING DIRECTOR, CHINA
Michael Larsson
VP SALES
Anders Forsén
CFO
Martin Magnusson
VP SALES AND MARKETING
Anna Lothsson
STRATEGIC PURCHASING MANAGER
Chris Nuttall
CHIEF OPERATIONS OFFICER
Michaël Blanc
OPERATIONAL SUPPORT
Sanna Magnusson
MARKETING MANAGER
Eva Holm
HUMAN RESOURCES MANAGER
Magnus Jacobsson
IT/SYSTEM MANAGER
Andrew Steele
IT SYSTEM/SERVICE MANAGER
Sanaz Simonson
IT-SUPPORT
Peter Scholtzé
APPLICATION SPECIALIST
Mikael Löfgren
IT COORDINATOR
Maria Henning
CONTROLLER
Bo Andersson
TECHNICAL MANAGER