Tehtaan suorituskyvyn maksimointi

Tiedämme, että maantieteellinen ja henkilökohtainen läheisyys tehtaisiin on äärimmäisen tärkeää. Siten voimme kehittää pitkäaikaisia yhteistyösuhteita tehtaiden kanssa, mistä on tuloksena luotettavat piirilevyt.

Esittelemme alla tärkeimmät toimenpiteet tehtaiden suorituskyvyn maksimoinnille.

Valitse oikea yhteistyötehdas

Piirilevytehtaan löytäminen ei ole kovin vaikeaa, mutta luotettavan tehtaan löytäminen on haastavaa. Meillä on erityinen prosessi tehtaiden löytämiseen ja laadunvarmistukseen, joka takaa, että käytettävissämme on aina asiakkaiden vaatimuksille sopivia tehtaita. Parhaiden tehtaiden löytäminen ja kehittäminen edellyttävät laaja-alaista asiantuntemusta. Alla oleva hankintaprosessimme kuvaa, miten tehtaiden hyväksyminen tapahtuu.

Our sourcing process to find the right factories.
Our sourcing process.

Käytä tehdasta sen vahvuuksien mukaan

Hyväksymme tehtaan sille teknologialle ja volyymille, jonka tehdas voi valmistaa luotettavasti varmistaen, että täytämme suorituskykyyn kohdistuvat odotukset.

Illustration of NCAB approved capability | NCAB Group

Laatu ensisijalla -ajattelumme ansiosta tehtaan suorituskyky NCAB:n ja asiakkaidemme kohdalla vastaa odotuksiamme siitä, että laatu ja toimitukset ovat parempia kuin teollisuudenalalla keskimäärin.

Valvo, ylläpidä ja paranna suorituskykyä paikan päällä

Koska strategiamme on toimittaa laatua, olemme paikan päällä ja työskentelemme suoraan tehtaiden kanssa. Laatuinsinöörimme ovat suoraan vastuussa tehtaiden suorituskyvystä, yhteistyösuhteiden kehittämisestä sekä proaktiivisesta toiminnasta parannusten saavuttamiseksi. Laadunvalvontainsinöörimme varmistavat, että piirilevymme vahvistetaan spesifikaatioiden mukaan.

Auditoinnit 

Teemme jokaisessa tärkeimmistä tehtaistamme kattavan laatuauditoinnin, jossa keskitytään tuotantoprosessiin ja muihin laatuun liittyviin asioihin. Auditointi kestää kolme päivää, sen suorittaa kolme henkilöä ja se kattaa kahdeksan eri aluetta.

Sen lisäksi NCAB tekee tuotantoa edeltävän prosessin auditoinnin, jossa arvioidaan avainprosessit ja niihin liittyvä valvonta. Näitä vuosittaisia auditointeja täydennetään kuukausittaisilla prosessiauditoinneilla, joissa painopiste on tiettyjen alueiden yksityiskohdissa prosessien jatkuvaa kehitystä silmällä pitäen.

Kestävän kehityksen auditointien tarkoituksena on parantaa työolosuhteita ja ympäristötehokkuutta. Kattava auditointi kestää yleensä kaksi päivää ja sen tekee kaksi työntekijäämme. Seuranta-auditointi kestää päivän. Kaikki tärkeimmät tehtaamme auditoidaan joka toinen vuosi.

Työntekijöiden valinta ja koulutus

Päätehtaissamme on tehtaan työtekijöistä koostuvat erikoistiimit, joihin kuuluu NCAB:n valitsemia tuotannon valvojia, asiakaspalvelijoita, tuotantotekniikan insinöörejä ja tarkastajia. Tiimimme käsittelevät, valmistelevat ja valvovat asiakkaidemme tilauksia. Jokainen tiimin jäsen saa vuosittain 40 tuntia ylimääräistä, NCAB:n vaatimuksiin liittyvää koulutusta.

Toimi aktiivisesti, kun jokin menee vikaan

Kun odottamattomia ongelmia esiintyy, prioriteettimme on pitää asiakkaan toimitusketju toiminnassa ilman lisävikojen riskiä. Samaan aikaan NCAB käynnistää analyyttisen tutkimuksen NCAB:n laboratoriossa ja/tai tuotantoprosessissa, jolla määritämme ongelman perimmäisen syyn ja otamme käyttöön korjaavat toimet ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotta ongelma ei toistu tulevaisuudessa.

Koska meillä on työntekijöitä paikan päällä, voimme pitää kaikki osapuolet aina ajan tasalla siitä, miten ongelman ratkaisu etenee tai antaa päivityksiä tilanteen pelastustoimenpiteistä.

Kaikki dokumentoidaan ja raportoidaan NCAB 8D -korjaustoimenpideraportilla. Sen sisältämät toimenpiteet vahvistetaan paikan päällä seuraavassa tehdastapaamisessa.