NCAB Group Lab

Tehtaamme suorittavat tiukat laatu- ja luotettavuustestit jokaiselle uudelle toimituserälle ennen lähetystä ja kaikki testit ja tulokset dokumentoidaan NCAB Groupin vaatimustenmukaisuustodistuksessa (Certificate of Conformity). NCAB Group vastaa laatuhyväksynnästä ja tuotteiden toimitusluvasta. Niin volyymituotannon kuin hankintaprosessin ja tehtaiden laadunvarmistusprosessinkin aikana.

Andy Dai ja Star Ye, Lab Assistant Engineers, jotka työskentelevät NCAB Groupin laboratoriossa Kiinassa.
Andy Dai ja Star Ye, Lab Assistant Engineers, jotka työskentelevät NCAB Groupin laboratoriossa Kiinassa.

NCAB:n laboratorio tekee tehtaiden ensimmäisille tuotteille kattavat tutkimukset ja varmistukset. NCAB voi tehdä myös vikasyiden analyysejä sekä paljaille levyille että kokoonpanon jälkeisille levyille. Saamme käsityksen ongelmasta ja voimme antaa tehtaille nopeaa ja kohdistettua palautetta.

Seven printed circuit board labs in three continents at your service

Within NCAB Group we have seven labs in three continents that are supporting all our companies. Below you can take a closer look inside them.

Watch our labs in 360° for best experience

Andy Dai (standing) and Star Ye, Lab Technicians at NCAB Factory Management working in the NCAB Group lab at the Chinese office.

Nordic Lab Sweden | NCAB Group

Regional labs

 • NCAB Group Europe / Italy
 • NCAB Group Europe / UK
 • NCAB Group Europe / Netherlands
 • NCAB Group Europe / Germany
 • NCAB Group Nordic / Sweden
 • NCAB Group USA / Chicago

Global lab

 • NCAB Group Global / China

NCAB Group suorittaa säännöllisesti seuraavat testit:

 • Täydellinen poikkileikkauksen mikroanalyysi
 • IPC-luokan 3 prosessin ja hyväksynnän todentaminen
 • Kuparin paksuuden tarkistukset kaikissa kerroksissa ja reiän seinämässä
 • Rakenteen analyysi ja verifiointi, mukaan lukien dielektriset paksuudet
 • BGA- ja SMD-juotosalueiden arviointi sekä johtimien ja eristevälien mittaaminen
 • Juotettavuustesti
 • Lämpörasitus- ja Delaminoitumistestit
 • Juotosmaskin analyysi, mukaan lukien kiinnittymisen ja paksuuden arviointi
 • Röntgen-fluoresenssitarkistukset, joilla mitataan pinnoitteen paksuus, kuten ENIG, immersio tina, jne.
 • CpK-datan luominen kriittisistä ominaisuuksista, kuten läpikuparoiduista rei’istä (PTH), johdinleveyksistä ja eristeväleistä
 • Vianetsintä ja juurisyiden analyysi.

Seuraava malli näyttää NCAB:n sisäisen laatuhyväksynnän ja tuotteiden toimitusluvan tarkistuksista saatavat yksityiskohdat ja analyysit.

LAATA (PDF) »