NCAB Group Lab

Tehtaamme suorittavat tiukat laatu- ja luotettavuustestit jokaiselle uudelle toimituserälle ennen lähetystä ja kaikki testit ja tulokset dokumentoidaan NCAB Groupin vaatimustenmukaisuustodistuksessa (Certificate of Conformity). NCAB Group vastaa laatuhyväksynnästä ja tuotteiden toimitusluvasta. Niin volyymituotannon kuin hankintaprosessin ja tehtaiden laadunvarmistusprosessinkin aikana.

Two of our technicians working in the NCAB Group lab
Andy Dai (seisomassa) ja Star Ye, NCAB:n Factory Management -tehdashallintaorganisaation laboratorioteknikkoja, jotka työskentelevät NCAB Groupin Factory Management -toimiston laboratoriossa Kiinassa.

NCAB:n laboratorio tekee tehtaiden ensimmäisille tuotteille kattavat tutkimukset ja varmistukset. NCAB voi tehdä myös vikasyiden analyysejä sekä paljaille levyille että kokoonpanon jälkeisille levyille. Saamme käsityksen ongelmasta ja voimme antaa tehtaille nopeaa ja kohdistettua palautetta.

NCAB Group suorittaa säännöllisesti seuraavat testit:

 • Täydellinen poikkileikkauksen mikroanalyysi
 • IPC-luokan 3 prosessin ja hyväksynnän todentaminen
 • Kuparin paksuuden tarkistukset kaikissa kerroksissa ja reiän seinämässä
 • Rakenteen analyysi ja verifiointi, mukaan lukien dielektriset paksuudet
 • BGA- ja SMD-juotosalueiden arviointi sekä johtimien ja eristevälien mittaaminen
 • Juotettavuustesti
 • Lämpörasitus- ja Delaminoitumistestit
 • Juotosmaskin analyysi, mukaan lukien kiinnittymisen ja paksuuden arviointi
 • Röntgen-fluoresenssitarkistukset, joilla mitataan pinnoitteen paksuus, kuten ENIG, immersio tina, jne.
 • CpK-datan luominen kriittisistä ominaisuuksista, kuten läpikuparoiduista rei’istä (PTH), johdinleveyksistä ja eristeväleistä
 • Vianetsintä ja juurisyiden analyysi.

Seuraava malli näyttää NCAB:n sisäisen laatuhyväksynnän ja tuotteiden toimitusluvan tarkistuksista saatavat yksityiskohdat ja analyysit.

LAATA (PDF) »