Seamless production

Perinteisesti asiakas on ottanut vastuun siitä, että tuotteet siirtyvät saumattomasti prototyypistä volyymituotantoon. Jos näiden kahden tuotteen välillä havaitaan kuilu, yleensä asiakas on vastannut sen aiheuttamista kustannuksista ja viiveistä. Miksi?

Varo kuilua
NCAB Groupin Seamless Production luo sillan prototyyppi- ja volyymituotannon välille, ja menetelmän tavoitteena ovat paremmat piirilevyrakenteet, vakaa tuotanto, suuremmat voitot ja lyhyempi markkinoille tuontiin kuluva aika. Tätä työskentelytapaa voidaan käyttää kaikissa vaiheissa suunnittelusta prototyyppeihin ja volyymituotantoon. NCAB Groupin Seamless Production – piirilevyt alan alhaisimmilla kokonaiskustannuksilla.

 • Prototyypin kustannusajurit eivät aina ole optimaalisia volyymituotantoon.
 • Jos yhteyttä prototyypin ja volyymituotannon välillä ei ole, seurauksena ovat tehottomat prosessit, ja tuotteen markkinoille tuontiin kuluva aika pitenee.
 • Prototyyppi- ja volyymituotantotehtaan teknisten valmiuksien välillä on usein eroa. Koska prototyyppi ostetaan ensin, nämä näkökohdat voidaan huomioida rakenteessa
 • Kuilu = lisäresurssit ratkaisuun = enemmän kysymyksiä = uudelleensuunnittelu? = viive = suuremmat kokonaiskustannukset.

Prosessin päämääränä on antaa tietämyksemme volyymituotannosta ja tekninen pätevyytemme asiakkaan käyttöön jo suunnitteluvaiheessa. Voimme hyödyntää useita toimitusketjun tarjoamia vaihtoehtoja. Suunnitteluapu tehostaa rakennetta joka vaiheessa ja se vähentää riskiä, potentiaalisia kustannuksia ja aikaa, joita aiheutuisi tuotteen uudelleensuunnittelusta volyymituotannon käynnistyttyä.

SEAMLESS

Seamless production graph

Voimme antaa rakenteeseen liittyvää asiantuntevaa neuvoa tuotteen koko elinkaaren ajan seuraavilla alueilla:

 • Panelointi vs. rakenne vs. materiaali vs. paras käytäntö
 • Toiminnallisuus vs. tekniikka ja tekninen valmius
 • Rakenne ja kaupallinen valmistettavuus konseptivaiheessa
 • Suunnitteluohjeet suunnittelijoille
 • Materiaalitekijät
 • Kuparin paksuus – mitä todella tarvitaan vs. spesifikaatio ja teollisuusstandardi
 • Tuoton parantaminen