Design tuki

Oikean rakenteen varmistaminen jo suunnitteluvaiheessa vaikuttaa siihen, täyttääkö tuote odotukset vai jääkö se jälkeen toiminnallisuudelle ja suorituskyvylle asetetuista odotuksista. Se ei merkitse, että tuote on viallinen, koska hyväksyntä- ja hylkäyskriteerejä ei voida määrittää ilman standardeja, joihin kriteerit perustuvat. Odotusten asettaminen on vain osa toimintaamme. Meille design-tuki ei ole pelkästään omien tarpeidemme määrittämistä vaan se kattaa kaiken, mitä me teemme asiakkaan rakennesuunnitelmalle tietojen vastaanotosta lopulliseen tuotteeseen.

NCAB:n laadunvarmistus standardien avulla

Kaikki NCAB:n yhtiöt ovat IPC:n jäseniä, joka yhdessä laadunvarmistukseen liittyvien toimenpiteiden kanssa, tuovat asiakkaillemme useita etuja:

 • NCAB varmistaa, että piirilevyt valmistetaan uusimpien standardien mukaan.
 • NCAB varmistaa laadunparannustyönsä IPC:n täysjäsenyydellä.
 • NCAB:n IPC-jäsenyyden ansiosta asiakkaamme voivat vaikuttaa suoraan standardien kehittämistapaan.
 • Standardisoidun kielenkäytön ansiosta kommunikaatio on tehokkaampaa tekniikkaan/hyväksyntään liittyvissä asioissa.
 • Voimme tehdä nopean vika-analyysin IPC-standardien ansiosta.
 • Standardit selkeyttävät asiakasvaatimuksia, mikä varmistaa korkean laatutason. IPC-standardeja käytetään vähimmäistasona jopa ilman loppuasiakasspesifikaatioita.

Enemmän kuin IPC-standardit

IPC-standardit ovat piirilevyteollisuudessa yleisimmin käytetyt laatustandardit. NCAB on kuitenkin havainnut, että hyväksyttyjen vaatimusten tiukempi kontrolli voi olla hyödyksi joissakin tapauksissa. Tiukemmista kriteereistä voi olla etua myös silloin, kun loppuasiakkaan hankinta-asiakirjojen tasoa määritetään, mikä ei välttämättä ole tuttua kaikille asiakkaille. Näissä tapauksissa NCAB tarjoaa asiakkailleen itse asiassa lisälaadunvarmistuksen määrittämällä yksityiskohdat, jotka ylittävät IPC-standardien vaatimukset.

Asiaankuuluvien IPC-spesifikaatioiden läpikäynti ja tunnistaminen voi olla varsinainen labyrintti. Siksi NCAB Groupin piirilevyvaatimukset sisältävä asiakirja (General PCB requirements) on kattava standardi, joka ylittää monilta osin IPC:n vaatimukset ja varmistaa, että laatu on osa piirilevytuotantoa alusta lähtien.

 • Tunnistamalla tärkeimmät IPC-standardit ja vahvistamalla niitä varmistamme, ettei meiltä tai tehtailta jää mitään huomaamatta.
 • NCAB:n luokan 3 käyttäminen normina tietyille tekijöille.
 • Erityisvaatimusten asettaminen piirilevyjen testaukselle ja optiselle tarkastukselle.
 • Uudelleentyöstämisen minimointi aina kun mahdollista varmistaa, että luotettavuudesta ei tingitä.
 • NCAB:n teknisten odotusten ja hyväksyttyjen käsittelytapojen soveltaminen tietojen kontrollointiin.
 • Johtimien korjauksia ei hyväksytä.
 • Varmistamme, että tiedämme aina tarkasti, miten piirilevyn eri kerrokset on tehty.
 • Juotteenestopinnoiteen ja tilapäisen juotteenestopinnoiteen paksuuden määrittely tuotteillemme.
 • NCAB:n ulkoasuodotusten ja hyväksyttävien korjauskriteerien käyttö.
 • Tavallista tiukempien puhtausstandardien soveltaminen.
 • Valmistuksen parhaiden avainkäytäntöjen käyttöönotto.
 • Design-ohjeiden ja muiden hyväksyntäkriteerien käyttö HDI-tuotteille.
 • NCAB:n erityisen laatuhyväksyntä- ja toimitusprosessin odotusten asettaminen tavoitteeksi.

Täysin väärien levyjen välttäminen

Valmistusprosessin tiukan valvonnan lisäksi on yhtä tärkeää, että tietoja käsitellään täysin säännönmukaisesti ja huolellisia prosesseja noudattaen. Siten varmistuu, että rakennamme oikeanlaisen tuotteen – tavoitteenamme on tehdä kerralla oikein heti alusta lähtien. Siksi NCAB ei koskaan tee oletuksia Gerber-tiedostoista, ei salli koskaan muutoksia ilman kirjallista valtuutusta ja tarkistaa tiedot varmistaakseen, että rakenteeseen ei tule virheitä suunnitteluvaiheessa. Säännönmukaisella toiminnalla vältetään ongelmat osien edetessä volyymituotantoon.

On mielenkiintoinen tosiasia, että yli 30 % tarkastamistamme Gerber-tiedostoista sisältää ongelmia. Yleensä syynä ovat esimerkiksi epämääräiset tiedot tai tietoja ei ole, tietojen puuttuminen ja suunnittelusääntöongelmat. Siten kokeneista teknisistä asiantuntijoista koostuva tiimimme voi ratkaista ongelmat, joita ei ehkä muuten olisi havaittu ennen tuotteen kokoonpanoa.

PCB design support: Example of Gerbers with missing info.
Kuvat havainnollistavat edellä mainittuja kohtia. Ne esittävät, mitä NCAB aktiivisesti tarkistaa, mitä se saattaa tyypillisesti löytää ja mitä se ei muuta ilman kirjallista valtuutusta.

Paras mahdollinen yhteensopivuus – tehtaiden vahvuuksien ja valmiuksien hyödyntäminen

NCAB ei sovita tehdasta rakenteelle, vaan sovittaa oikean rakenteen oikealle tehtaalle tarpeettomien monimutkaisuuksien ja riskien välttämiseksi. Siinä on iso ero, sillä NCAB hyödyntää tehtaiden vahvuuksia ja teknisiä valmiuksia.

Se perustuu tehtaidemme teknisten valmiuksien yksityiskohtaiseen tuntemukseen sekä tietoon niiden tekniikasta ja suorituskyvystä kuukaudesta toiseen. Nämä tiedot toimitetaan asiakkuuspäällikölle sekä asiakaspalvelu- ja tukitiimeille, ja tietojen avulla voimme vertailla teknisiä valmiuksia ja rakennevaatimuksia tarjousprosessin alusta lähtien. Prosessi on automatisoitu ja tarjoaa vaihtoehtoja hinnan ja teknisen valmiuden suhteen, sillä parhaat mahdolliset vaihtoehdot ovat ehdoton edellytys korkealaatuisten tuotteiden valmistukselle. NCAB:llä on 22 laatuvarmistettua ja hyväksi todettua tehdasta, minkä ansiosta valittavana on aina useita tehdasvaihtoehtoja. Luonnollisesti NCAB:llä on aina mahdollisuus valita ja tehdä yhteistyötä juuri sen tehtaan kanssa, joka sopii tehtävään parhaiten.

Mitkä tekniset tekijät määräävät piirilevyn hinnan?

Piirilevyjen hintaan vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi koko, piirilevyjen määrä, materiaalien valinta, kerrosten määrä sekä spesifikaatiot ja toleranssit. NCAB:n tekninen tukitiimi on aina valmiina antamaan rakenteisiin liittyvää neuvoa ja ideoita tarpeettomien kulujen välttämiseksi. Samalla se varmistaa, että rakenne ja varsinainen piirilevy sopivat tarkoitettuun sovellukseen.

Onko olemassa riski, että neuvot itse asiassa nostavat piirilevyjen hintaa? Joskus näin voi tapahtua etenkin prototyyppivaiheessa. Siinä tulisi kuitenkin keskittyä mieluummin alhaisiin kokonaiskustannuksiin, jotta volyymituotantovaiheessa saadaan täydet hyödyt. Prototyyppien valmistajat eivät useinkaan tunne kustannusvaihteluja tarpeeksi hyvin, sillä se perustuu tietoon laminaattimerkkien ja tyyppien valinnan, juotosmaskien saatavuuden, paneelin hyödyntämisen, tuotantotoleranssien ja muiden tekijöiden vaikutuksesta (kustannuksiin) – ja kaikki nämä tekijät on ehdottomasti toteutettava oikein piirilevyjen volyymituotannossa. Tässä NCAB Groupin Seamless production konsepti tuo todellista lisäarvoa.