Ontwerpondersteuning voor printplaten

Een correct PCB ontwerp kan het verschil betekenen tussen een product dat voldoet aan de verwachtingen wat betreft functionaliteit of prestaties en een product dat dat niet doet. Dat betekent niet dat het product defect is – aangezien de goedkeurings- of afkeuringscriteria niet kunnen worden opgesteld zonder normen om de criteria op te baseren. Verwachtingen stellen is echter slechts één aspect van wat wij doen. Ontwerpinput door onze PCB ontwerper betekent voor ons niet alleen dat wij bepalen wat wij nodig hebben, maar ook wat wij doen met uw ontwerp van het moment dat wij de data ontvangen tot het afgewerkte product.

NCAB garandeert kwaliteit door middel van normen

Alle NCAB-bedrijven zijn lid van IPC, dat samen met onze kwaliteitsborgingsactiviteiten diverse voordelen biedt aan onze klanten die bij ons een printplaat kopen:

 • NCAB garandeert dat onze printplaten worden geproduceerd conform de nieuwste normen.
 • NCAB ondersteunt haar initiatieven om de kwaliteit te verbeteren met een volledig IPC-lidmaatschap.
 • Dankzij het IPC-lidmaatschap van NCAB kunnen klanten de manier waarop normen worden ontwikkeld indirect beïnvloeden.
 • Efficiëntere communicatie op het vlak van technologie/goedkeuring door het gebruik van een gestandaardiseerde taal.
 • Snelle foutenanalyse door toepassing van IPC-normen.
 • Normen verduidelijken de vereisten van de klant en garanderen het correcte kwaliteitsniveau. Zelfs zonder specificaties van de eindklant worden de IPC-normen gebruikt als minimum.

Verder dan IPC

IPC is de meest erkende reeks goedkeuringsnormen binnen de printplaatindustrie. NCAB weet echter dat een strakkere controle van de goedgekeurde vereisten in bepaalde gevallen voordelig kan zijn. Dat geldt ook voor strengere criteria voor het identificeren en kwantificeren van normen in de opdrachtsinformatie van de eindklanten, iets waar klanten niet altijd bekend mee zijn. In dergelijke gevallen biedt NCAB haar klanten een aanvullende kwaliteitsborging door details te definiëren die verder gaan dan IPC.

Het kan soms een mijnenveld zijn om door de toepasselijke IPC-specificaties te navigeren en ze te identificeren. Om die reden heeft de NCAB Group een document opgesteld met algemene printplaatvereisten dat dient als uitgebreide basisnorm en op vele vlakken zelfs verder gaat dan de vereisten van IPC, om te garanderen dat we vanaf het begin al kwaliteit produceren.

 • Belangrijkste IPC-normen identificeren en naleven om te garanderen dat wij/de fabrieken niets missen.
 • NCAB-klasse 3 toepassen als norm voor bepaalde aspecten.
 • Specifieke vereisten opleggen voor tests/optische inspecties van onze printplaten.
 • Herontwerpen waar mogelijk minimaliseren om de betrouwbaarheid niet in het gedrang te brengen.
 • Technische verwachtingen en goedgekeurde methodes van NCAB voor het beheren van data toepassen.
 • Geen herstellingen van banen goedkeuren.
 • Garanderen dat wij exact weten hoe de constructies worden geproduceerd.
 • Dikte van soldeermasker en afpelbaar masker voor onze producten kwantificeren.
 • Cosmetische verwachtingen en aanvaardbare herstellingscriteria van NCAB toepassen.
 • Niet-vereiste reinheidsnormen promoten/implementeren.
 • Belangrijkste beste praktijken m.b.t. productie implementeren.
 • Ontwerprichtlijnen en andere goedkeuringscriteria toepassen op HDI-producten.
 • Specifieke kwalificatie- en vrijgaveverwachtingen van NCAB als doelen stellen.

Voorkomen is beter dan genezen

Zelfs als het productieproces tot in de puntjes wordt beheerd, blijft het belangrijk om de data met sterke discipline en processen te verwerken, zodat we een correct eindresultaat produceren. Want goed begonnen is half gewonnen. Om deze reden maakt NCAB nooit aannames met betrekking tot Gerber-data, laat ze geen wijzigingen toe zonder schriftelijke toestemming en controleert ze de data om te verzekeren dat er geen fouten worden ingebouwd in de ontwerpfase. Deze disciplines vermijden problemen wanneer de componenten overgaan tot massaproductie.

Een interessant weetje: meer dan 30% van de Gerbers die wij controleren, bevatten fouten, zoals dubbelzinnige, foutieve of ontbrekende informatie, problemen met de ontwerpregels enzovoort. Samen met onze ervaren technici kunnen wij deze problemen echter oplossen, die anders mogelijk pas zouden worden gedetecteerd tijdens de assemblagefase.

PCB design support: Example of Gerbers with missing info.
De volgende twee afbeeldingen, ter illustratie van bovenstaande punten, tonen wat NCAB actief zoekt, en vaak ook vindt, alsook wat wij niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De ideale fabriek – waar sterke punten en capaciteiten optimaal kunnen worden benut

NCAB past de fabriek niet aan het PCB ontwerp aan, maar kiest gewoon de juiste fabriek voor het juiste ontwerp om onnodige complexiteit en risico’s tot een minimum te beperken. Dit is een enorm voordeel, omdat NCAB de sterke punten en capaciteiten van elke fabriek zo optimaal kan benutten.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een gedetailleerde kennis over de mogelijkheden van onze fabrieken en een grondige analyse, op maandelijkse basis, van hun technologie en prestaties. Deze informatie wordt verzameld door onze Account Management- en Customer Service/Support-teams, zodat wij al vanaf het begin van de offertefase de technische capaciteiten kunnen vergelijken met de ontwerpvereisten. Dit is een geautomatiseerd proces dat ook alternatieven biedt op het vlak van prijs en technische capaciteiten. Om producten van de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen produceren, is het nodig om de best mogelijke opties te hebben. NCAB beschikt over 22 gegarandeerd hoogkwalitatieve fabrieken, zodat de klant altijd keuze te over heeft. Uiteraard kan NCAB dan ook steeds samenwerken met de best geschikte fabriek voor elke order.

Welke technologische factoren beïnvloeden de prijs van een printplaat?

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de prijs van een printplaat – bijvoorbeeld de afmetingen, de batchgrootte, het aantal lagen, de specificaties en de toleranties. Het technische ondersteuningsteam van NCAB staat altijd paraat om praktisch advies te geven over ontwerpen en ideeën om onnodige kosten te vermijden en garandeert tegelijkertijd dat het ontwerp en de printplaat op zich perfect geschikt zijn voor de eindtoepassing.

Is er een risico dat het advies dat wordt gegeven ook de prijs van de printplaat kan verhogen? In sommige gevallen wel, voornamelijk in de prototypefase, waarbij potentieel meer aandacht moet worden besteed aan zo laag mogelijke totale kosten voor wanneer het product klaar is voor massaproductie en de werkelijke voordelen van lage kosten het belangrijkst zijn. In veel gevallen zijn speciale prototypefabrikanten niet op de hoogte van de kostenvariaties ten gevolge van kennis over de impact (op kosten) van laminaatmerken en het geselecteerde type, de beschikbare soldeermaskers, de keuze van het paneel, toleranties en andere factoren die van kritisch belang zijn voor massafabrieken die printplaten produceren. Het concept van naadloze productie dat de NCAB Group biedt, kan op dit vlak een aanzienlijke toegevoegde waarde bieden.