Designsupport för mönsterkort

Att göra rätt i designstadiet vid tillverkning av mönsterkort kan innebära skillnaden mellan en produkt som uppnår förväntningarna och en som inte gör det vad gäller funktion eller prestanda. Förutsättningen för en bra produkt är att hänvisa till rätt standarder som då ligger till grund för den förväntade funktionen och prestandan. Att lägga förväntningarna på rätt nivå är bara en del av det vi gör i vår designsupport av mönsterkort.

NCAB Groups kvalitetssäkring genom standarder

NCAB är IPC-anslutna, vilket tillsammans med våra kvalitetssäkringsaktiviteter ger dig många fördelar:

 • NCAB säkerställer att mönsterkorten produceras enligt de senaste standarderna.
 • Vi stärker vårt kvalitetsarbete genom ett fullvärdigt medlemskap.
 • NCABs medlemskap gör att du som kund har en indirekt påverkan över hur standarderna utvecklas.
 • Kommunikationen blir effektivare i alla led när ett standardiserat språk används.
 • Eventuella reklamationer hanteras snabbt, då felanalysen kan grundas på IPC-A-600.
 • Standarder säkerställer rätt kvalitetsnivå, även om du som kund inte refererar till en standard, säkerställer NCAB att kortet tillverkas enligt IPC klass 2.

Högre krav än IPC

IPC är den mest accepterade standarden i mönsterkortsindustrin. Dock har NCAB sett kundfördelarna med att ha strängare krav än vad IPC anger på vissa områden. Att navigera genom och identifiera tillämpliga IPC specifikationer kan vara ett minfält. Det är därför som NCAB Groups generella kravdokument för mönsterkort är en omfattande standard som överträffar IPC i många fall.

Därför är en viktig del av vårt arbete att identifiera och kvantifiera kravbilden i kundens upphandlingsdokument gentemot IPC och våra egna strängare uppsatta krav.

 • Identifikation och förstärkning av de viktigaste IPC-standarderna så att vi eller fabrikerna inte missar något
 • IPC klass 3 tillämpas som standard inom vissa områden
 • Särskilda krav på test och optisk inspektion av våra mönsterkort
 • Minimera omarbetningar där vi kan, för att inte äventyra tillförlitligheten
 • Säkerställa teknikförväntningar vid kontroll av data
 • Reparerade ledare accepteras inte
 • Säkerställa uppbyggnaden
 • Tydliga krav på tjocklek på lödmask och avdragbar lödmask för våra produkter
 • NCAB kosmetiska förväntningar och accepterade reparationskriterier
 • NCAB kräver renlighetskrav som ännu inte är standard
 • Bäst praxis på avgörande tillverkningsprocesser
 • Designriktlinjer och andra acceptanskriterier för HDI-produkter
 • NCAB specifika kvalitetskrav och förväntningar innan leverans

Designsupport ska hjälpa till att förhindra felaktiga mönsterkort

Att hantera alla underlag i en strukturerad process, varav designsupport är en del, är att säkerställa att det som tillverkas blir korrekt. Målet är att få det rätt från början och för att uppnå detta gör NCAB aldrig antaganden om Gerberfilerna. Vi tillåter inga ändringar utan skriftligt tillstånd och granskar även underlaget kritisk för att säkerställa att eventuella fel inte har byggts in på konstruktionsstadiet, detta gör att vi undviker problem senare i volymproduktionen.

I över 30 % av underlagen som granskas finns det brister i form av dubbeltydig information, information som saknas, DRC problem, mm. Med hjälp av våra rutinerade tekniker kan vi lösa problem som kanske annars inte skulle ha upptäckts förrän produkten var färdigmonterad.

Designsupport för mönsterkort: Exempel på gerberunderlag där det saknas information. | NCAB Group
För att illustrera det som nämns ovan, visar bilderna ett exempel på fel som upptäckts.

Bästa tänkbara passform – använd fabrikens styrkor och förmåga

NCAB försöker inte få fabriken att anpassa sig till designen utan vi ser till att rätt design hamnar i rätt fabrik. Det gör stor skillnad att vi arbetar med att tillvarata respektive fabriks speciella styrka och förmåga. Skulle vi inte följa denna grundläggande princip är risken att vi kompromissar om tillförlitligheten.

Denna medvetenhet uppnås genom en fördjupad kunskap om våra fabrikers möjligheter och en verklig förståelse av deras teknologi och kvalitetsprestanda på månadsbasis. Denna information kommer våra kundansvariga och innesäljare tillgodo redan i offertprocessen då vi redan där ställer kapabilitet mot designkrav från start. Detta är en automatiserad process som inte bara skapar olika prisalternativ, utan även tar hänsyn till teknologi och kapabilitet redan i kalkylen. Att ha bästa möjliga alternativ är en förutsättning för tillverkning av produkter av högsta kvalitet. NCAB har 32 kvalitetssäkrade och beprövade fabriker som garanterar att det alltid finns flera alternativ att välja mellan.

Vilka faktorer bestämmer priset på ett mönsterkort?

Det finns en mängd faktorer som påverkar priset på ett mönsterkort – t ex storlek, antal, materialval, ledtid, antal lager, toleranser och specifikationer. Syftet med vår designsupport är att se till att det blir rätt konstruktion från början som fungerar i volymproduktion och därmed undviker onödigt dyra lösningar. Våra tekniker ser samtidigt till att designen och själva mönsterkortet är anpassat till funktionen.

Kan välmenande råd vara något som driver upp priset på ett mönsterkort? Borde inte alla råd som ges vara bra? Självklart är syftet med rådgivningen att ge kunden bättre inköpsresultat. Problemen kan uppstå när rådgivningen sker i ett tidigt stadium av designprocessen – t ex vid prototypframtagning. Råd som rör bland annat produktionstoleranser, specifika laminatfabrikat, prepreg-val, etc kan då styras av prototyptillverkarens ibland mycket begränsade kunskaper om volymproduktion. Det är här NCABs koncept Seamless Production verkligen kan tillföra ett värde.