NCAB GROUP

PCBs for demanding customers,
on time with zero defects
and at the lowest total cost

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder uppnå bästa möjliga
konkurrenskraft och time-to-market genom att producera mönsterkort
på ett hållbart sätt till lägsta totalkostnad med hjälp av vår kompetens,
produktkvalitet och leveransprecision.

VARFÖR VARA KUND HOS NCAB GROUP?»


Quick Facts

14
Bolag
45
Marknader
330
Specialister
56
Factory Management
18
Fabriker
90
Miljoner mönsterkort/år
130
M Euro
revenue

NYCKELTAL
Vi är aldrig bättre än vår senaste leverans

Våra Key Performance Indicators visar hur väl vi lyckas. Tack vare vår starka finansiella utveckling har vi möjlighet att kontinuerligt arbeta med att förbättra kvalitet och leveransprecision i ett antal olika industri- & marknadssegment.

LÄS MER »

ORGANISATION
Nära dig och fabrikerna

En decentraliserad organisation med beslutsfattande på lokal nivå och en centraliserad supportavdelning frigör tid för designstöd och kundsupport på det lokala språket.

LÄS MER »

CSR och miljö

Hållbara affärer »

Enviroment