Organisation

Att tillverka många olika typer av mönsterkort i mindre serier (High mix Low volume) betyder ständig omställning och problemlösning. Därför är NCAB är en decentraliserad organisation med lokala bolag som tar fullt ansvar för kundrelationen.

Som stöd för bolagens utveckling finns centrala specialister i form av Group Functions. Arbetssättet ger de lokala bolagen beslutsmandat, tid och resurser att helt fokusera på dig som kund. För att kvalitetssäkra produktionen och maximera fabrikernas prestanda har vi vårt Factory Management team på plats i fabrikerna.

Lokalt bolag underlättar mönsterkortsinköpen

Vårt mål är att du ska ha felfria mönsterkort i tid. Varje lokalt bolag är en egen ekonomisk enhet, med fullt ansvar för sitt eget resultat, vilket ger dig en hög grad av engagemang och service. Du har direktkontakt med beslutsfattare och teknisk support som förstår dina krav, produkter och produktion. 

Factory Management ger maximalt fabriksresultat

Tillförlitliga mönsterkort skapas genom rätt underlag, producerade i rätt fabrik. Våra team på plats i våra noggrant utvalda fabriker övervakar och förbättrar kontinuerligt alla aspekter av produktionen. I våra huvudfabriker handplockas och utbildas fabrikspersonal dedikerad för NCABs mönsterkortsproduktion. Genom detta systematiska arbetssätt får vi ut maximalt resultat från fabrikerna.

Group Functions skapar struktur för tillväxt

Group Functions är ett team av specialister som arbetar globalt över hela organisationen med att utveckla och optimera våra system, processer och marknader. Precis som de lokala bolagen arbetar vi enligt våra gemensamma värderingar. Och vi förbättrar de fabriker vi arbetar med genom att utveckla deras kvalitets- och hållbarhetsarbete.