Organisation

NCAB Group är en decentraliserad organisation med beslutsfattande på lokal nivå och en centraliserad stödfunktion. Detta gör att de lokala bolagen har tid och resurser att helt fokusera på dig som kund.

Group Functions

Group Functions övergripande ansvar är utveckling av system, processer och marknader. Ett effektivt team av specialister som stöttar de lokala bolagen vilka samverkar genom samma Enterprise Resource Planning system (ERP) och samma processer. Detta är ett effektivt arbetssätt: vi lär från varandras framgångar och misstag, och behöver inte uppfinna nya processer när gemensamma rutiner finns.

Lokala bolag

Ditt lokala bolag ansvarar för kundrelationen, såväl som för order- och leveransbevakning på plats. Att NCAB har centraliserade funktioner bidrar till att göra bolagen kostnadseffektiva och ger dem möjlighet att fokusera helt på dina produkter och verksamhet.
Du har direktkontakt med beslutsfattare, vilket möjliggör snabb hantering och frigör tid och resurser för design- och kundsupport på det lokala språket. Varje bolag inom NCAB Group är också en egen ekonomisk enhet, med ansvar för sitt eget resultat, vilket ger dig en hög grad av engagemang.

Factory Management

Factory Managament teamet ansvarar för kontinuerlig förbättring och förvaltning av våra fabriker, med ansvar för övervakning av kvalitet, logistik och orderhantering. Teamet har egen personal på varje fabrik, som talar det lokala språket och kan kulturen och processerna.