Prototyper klara för volymtillverkning

Prototyp- och volymfabrikens kapabilitet skiljer sig ofta åt. Skillnaderna leder till en ineffektiv och tidskrävande process. Vår prototypprocess överbryggar gapet mellan volym- och prototyptillverkningen och ser till att dina prototyper är klara för volymproduktion.

Vi tillverkar mer än 8149 prototyper årligen, alla klara för volymproduktion.

Våra lokala tekniker genomför DFM-kontroller (Design For Manufacturing) av layout, uppbyggnad, önskat basmaterial och andra tekniska egenskaper och toleranser. Detta säkrar att designen är optimerad för volymproduktion. Dessutom kan vi då ta fram en design som uppfyller kraven på ledtid och designen behöver inte ritas om när produkten övergår i volymtillverkning.

8149+

Tillverkade prototyper/år

10

Prototyp/QTA-fabriker

Som kund behöver du inte prata med flera olika leverantörer för att åstadkomma detta. Vi tar på oss ansvaret för produktens hela livscykel, från design till slutprodukt, eller reservdelar. Vårt mål är att korta din tid till marknad.

Vi har tio särskilda prototypfabriker bland våra 32 fabriker. De kan tillsammans tillverka hela vårt mönsterkortsutbud.