Hållbarhetsstrategi

ISO 26000, som hållbarhetsstrategin är baserad på, täcker in flera aspekter av hållbarhet. Med hjälp av standarden har vi identifierat vilka frågor som är viktigast för NCAB, sett utifrån vår påverkan, våra intressenters förväntningar och de förbättringar vi kan uppnå. Vår strategi illustrerar hur vårt hållbarhetsarbete stärker dessa relationer, specificerar långsiktiga – och mätbara mål, fokusområden och konkreta åtgärder.

Status December 2018

  • not started/far from reached
  • on track
  • completed/reached