Key figures

NCAB Group i siffror

Våra nyckeltal visar hur väl vi lyckas. Tack vare våra starka finansiella resultat kan vi ständigt förbättra kvalitetsnivå och leveransprecision inom en mängd krävande industri- och marknadssektorer.

Leveransprecision

Grafen visar antalet order som har levererats i tid till kunden. Tack vare prognoser och buffertlager uppnås 100% leveransprecision.

Kvalitetsnivå

Grafen visar reklamationer relativt antalet levererade orderrader.

Kvalitetsnivå mäts på två olika sätt:

1. Reklamationer relativt antalet levererade orderrader. Detta betyder att en leverans är felaktig även om det bara finns en defekt på ett mönsterkort i leveransen. Alla övriga reklamationer som kan orsaka bekymmer för kunden ingår, t.ex. problem med förpackningen, faktureringsfel osv.

2. PPM är antalet felaktiga artiklar jämfört med levererade artiklar, mätt i miljondelar. Detta har länge varit ett viktigt nyckeltal i fordonsindustrin och börjar nu spridas till de flesta branscher.

Kundnöjdhet

Grafen visar hur våra kunder ser på NCAB Group utifrån ett antal kvalitetskriterier. Resultatet används för att identifiera förbättringsområden som kan öka kundnöjdheten.

Finansiell utveckling

Stabil tillväxt med hög lönsamhet sedan början av 1993 genom såväl organisk tillväxt som förvärv.

Andel per bransch

Att förstå de varierande behoven och förväntningarna hos ODM-, EMS- och OEM-kunder har gjort att vi har fått en bred erfarenhet av alla mönsterkortstyper.

Andel per teknologi

NCAB Group kan tillgodose mer än 99 % av dina mönsterkortsbehov. Vi erbjuder den senaste tekniken oavsett volym, inklusive prototyper.