Key figures

NCAB Group i siffror

Våra nyckeltal visar hur väl vi lyckas. Tack vare våra starka finansiella resultat kan vi ständigt förbättra kvalitetsnivå och leveransprecision inom en mängd krävande industri- och marknadssektorer.

Leveransprecision

Graph over quality performance and total PCB shipments 2023 | NCAB Group

Grafen visar antalet order som har levererats i tid till kunden. Tack vare prognoser och buffertlager uppnås 100% leveransprecision.

Kvalitetsnivå

Graph of quality performance and amount of PCBs shipped during 2023| NCAB Group

Grafen visar reklamationer relativt antalet levererade orderrader.

Kvalitetsnivå mäts på två olika sätt:

1. Reklamationer relativt antalet levererade orderrader. Detta betyder att en leverans är felaktig även om det bara finns en defekt på ett mönsterkort i leveransen. Alla övriga reklamationer som kan orsaka bekymmer för kunden ingår, t.ex. problem med förpackningen, faktureringsfel osv.

2. PPM är antalet felaktiga artiklar jämfört med levererade artiklar, mätt i miljondelar. Detta har länge varit ett viktigt nyckeltal i fordonsindustrin och börjar nu spridas till de flesta branscher.

Kundnöjdhet

Graph over customer satisfaction 2022 | NCAB Group

Grafen visar hur våra kunder ser på NCAB Group utifrån ett antal kvalitetskriterier. Resultatet används för att identifiera förbättringsområden som kan öka kundnöjdheten.

Finansiell utveckling

Financial development | NCAB Group

Stabil tillväxt med hög lönsamhet sedan början av 1993 genom såväl organisk tillväxt som förvärv.

Andel per bransch

Att förstå de varierande behoven och förväntningarna hos ODM-, EMS- och OEM-kunder har gjort att vi har fått en bred erfarenhet av alla mönsterkortstyper.

Andel per teknologi

NCAB Group kan tillgodose mer än 99 % av dina mönsterkortsbehov. Vi erbjuder den senaste tekniken oavsett volym, inklusive prototyper.