Kluczowe liczby

NCAB Group w liczbach

Nasze kluczowe wskaźniki efektywoności (KPI) pokazują, jak dobrze sobie radzimy. Dzięki naszym dobrym wynikom finansowym jesteśmy w stanie stale podnosić jakość i wydajność dostaw w wymagających sektorach przemysłu i rynku.

Precyzja dostaw

Wykres pokazuje liczbę zamówień terminowo dostarczonych do klienta. Dzięki prognozom i zapasom buforowym osiągamy 100% dokładność dostaw.

Wyniki w zakresiejakości

Wykres przedstawia reklamacje w odniesieniu do całkowitej liczby dostarczonych linii zamówień.

Wyniki w zakresie jakości mierzone są na dwa sposoby

1. Reklamacje w stosunku do całkowitej liczby dostarczonych linii zamówień. Oznacza to, że nawet jeśli w jednej płytce drukowanej znajduje się tylko jedna wada, dostawa i tak jest uważana za wadliwą. Reklamacje obejmują wszystkie kwestie mogące powodować zakłócenia dla klienta, takie jak problemy z opakowaniem, błędy w fakturowaniu itp.

2. PPM to liczba wadliwych części w stosunku do części dostarczonych mierzona w częściach na milion (liczba części na milion). Historycznie kluczowy wskaźnik KPI w przemyśle motoryzacyjnym, obecnie coraz szerzej stosowany w innych branżach.

Satysfakcja klienta

Wykres odzwierciedla sposób, w jaki nasi klienci postrzegają NCAB Group na podstawie szeregu kryteriów jakości. Wynik jest wykorzystywany do identyfikacji obszarów do poprawy w celu zwiększenia zadowolenia klientów.

Stabilny rozwój finansowy

Stabilny wzrost z dobrymi zyskami od początku 1993 roku, zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i przejęcia.

Udział w sektorze przemysłowym

Zrozumienie oczekiwań różnych klientów, takich jak ODM, EMS & OEM, z ich licznymi i różnorodnymi zastosowaniami, pozwoliło nam zgromadzić bogate doświadczenie w zakresie wszystkich typów płytek PCB.

Udział w odniesieniu
do technologii

NCAB Group jest w stanie zaspokoić ponad 99% Państwa zapotrzebowania na płytki PCB. Oferujemy najnowsze technologie, w dowolnej ilości, w tym prototypy.