Maksymalizacja produkcji fabrycznej

Wiemy, że bycie blisko naszych fabryk PCB ma kluczowe znaczenie, zarówno pod względem geograficznym, jak i osobistym. Dzięki temu możemy rozwijać długotrwałe relacje z naszymi fabrykami oferującymi niezawodne płytki PCB.

Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary z punktu widzenia maksymalizacji wydajności fabryk.

Wybór odpowiednich fabryk do współpracy

Znalezienie fabryki płytek PCB nie jest takie trudne, ale znalezienie niezawodnej fabryki, owszem. Nasz proces znajdowania i zapewniania jakości w odpowiednich fabrykach sprawia, że zawsze korzystamy z fabryk, które spełniają wymagania klientów. Znajdowanie i rozwijanie najlepszych fabryk wymaga szerokiego zakresu wiedzy specjalistycznej. Nasz opisany poniżej proces pozyskiwania pokazuje, w jaki sposób zatwierdzamy nasze fabryki PCB.

Our sourcing process to find the right factories.
Our sourcing process.

Wykorzystujemy fabrykę do tego, w czym się specjalizuje

Zatwierdzamy fabrykę w odniesieniu do technologii i ilości, które może wyprodukować w sposób niezawodny, dzięki czemu mamy pewność, że spełniamy oczekiwania dotyczące wydajności.

To podejście zgodne z hasłem „jakość przede wszystkim” gwarantuje, że wydajność fabryki dla NCAB i naszych klientów jest zgodna z naszymi oczekiwaniami co do wyższej niż średnia branżowa jakości i wydajności dostaw.

Obecność na miejscu w celu monitorowania, utrzymania i poprawy wydajności

Nasza strategia zapewniania jakości obejmuje obecność na miejscu i bezpośrednią współpracę z fabrykami PCB. Nasi inżynierowie ds. jakości są bezpośrednio odpowiedzialni za wydajność fabryk, jak również za budowanie relacji i aktywną pracę nad poprawą jakości. Nasi inżynierowie ds. kontroli jakości potwierdzają, że płytki PCB są produkowane i weryfikowane zgodnie z naszymi specyfikacjami.

Audyty

Każdego roku we wszystkich naszych głównych fabrykach przeprowadzamy pełne audyty jakości, które koncentrują się na procesie produkcji i innych powiązanych aspektach. Audyty te trwają trzy dni, przy udziale trzech osób i obejmują osiem różnych obszarów.

Ponadto NCAB przeprowadza audyty procesu przedprodukcyjnego, które dotyczą procesów typu front-end i związanej z nimi kontroli. Uzupełnieniem tych corocznych audytów są comiesięczne audyty procesów, w których koncentrujemy się na szczegółach dotyczących konkretnych obszarów, aby zapewnić ciągłą poprawę.

Nasze audyty zrównoważonego rozwoju mają na celu poprawę warunków pracy i wyników w zakresie ochrony środowiska. Pełny audyt w fabryce PCB zwykle trwa dwa dni z udziałem dwóch osób, a audyt uzupełniający trwa jeden dzień. Wszystkie nasze główne fabryki przechodzą proces audytu co dwa lata.

Rekrutacja i szkolenie personelu fabryk

W naszych głównych fabrykach pracują dedykowane zespoły składające się z pracowników fabryki, w tym kontrolerów produkcji, pracowników obsługi klienta, inżynierów produkcji wstępnej i zespołów inspekcyjnych, wybranych przez NCAB. Nasze zespoły zajmują się obsługą, przygotowaniem i kontrolą zamówień. Każdy członek zespołu otrzymuje 40 godzin dodatkowych szkoleń rocznie, związanych z wymaganiami NCAB.

Podejmowanie działań w razie problemów

Najważniejszym priorytetem w razie nieprzewidzianych problemów jest utrzymanie ciągłości działania łańcucha dostaw bez ryzyka dalszych wad. Równolegle NCAB uruchamia analizę przyczyn źródłowych w jednym z naszych laboratoriów NCAB i/lub w ramach procesu produkcyjnego, dzięki czemu możemy zidentyfikować przyczynę źródłową i wdrożyć zarówno działania korygujące, jak i zapobiegawcze w celu wyeliminowania ryzyka ponownego wystąpienia problemów w przyszłości.

Obecność na miejscu oznacza możliwość zapewnienia ciągłej komunikacji, aby wszystkie strony były świadome postępów w rozwiązywaniu problemu i/lub dostarczać aktualnych informacji na temat podejmowanych działań.

Wszystko to jest dokumentowane i zgłaszane za pomocą raportu z działań naprawczych NCAB 8D. Opisane w nim działania są następnie weryfikowane na miejscu podczas następnego spotkania w fabryce PCB.