Podejmowanie właściwych działań od samego początku

Nic nie wpływa na całkowity koszt i niezawodność płytek PCB w takim stopniu, jak wstępny projekt. Dlatego też wszystkie lokalne biura NCAB zatrudniają dedykowanych specjalistów, którzy współpracują z Państwem w celu zrozumienia Państwa oczekiwań i wymagań dotyczących produktu.

Jedna z naszych oddanych specjalistek, Luisa Lindstrand, Kierownik ds. Jakości NCAB Group Sweden, pracuje w laboratorium NCAB w siedzibie głównej w Szwecji.

Nasze lokalne zespoły wsparcia projektowego mogą doradzać w zakresie inicjatyw związanych z inżynierią wartości, których celem jest pomoc w osiągnięciu najlepszego możliwego projektu lub przeprojektowania opłacalnej produkcji płytek PCB, od prototypów po produkcję seryjną, w różnych technologiach. Nasi technicy mają wieloletnie doświadczenie w produkcji płytek PCB, w szczególności w wytwarzaniu płytek PCB bez zagrożenia dla celów projektowych i o wysokiej niezawodności.

Efektywny proces inżynieryjny dający prawidłową specyfikację

Ponad 30% otrzymywanych przez nas pakietów danych zawiera elementy lub funkcje, które wymagają wyjaśnienia. Przedłużony proces EQ (pytania inżynieryjne) będzie miał negatywny wpływ na całkowity koszt. Dlatego też nasi technicy systematycznie pracują nad wyjaśnieniem niepewności w Państwa specyfikacji. To bardziej efektywny sposób pracy wspomagający szybsze zakończenie procesu EQ i skracający czas wprowadzenia na rynek płytek o wysokiej niezawodności.

Wyłącznie kwalifikowane fabryki

Spółka NCAB opracowała unikalny proces wyceny, w ramach którego nasz system wyceny jest połączony z bazą danych naszych zatwierdzonych fabryk i ich możliwości. W ten sposób powstaje kwalifikowana wycena, która najlepiej odpowiada specyfikacji produkcji, technologii PCB, ilości zamawianych produktów i czasowi realizacji zamówienia. W połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem, pozwala nam to zapewnić wybór najbardziej odpowiedniej fabryki dla danego projektu na etapie wyceny.

Zazwyczaj każda nasza oferta jest porównywana wśród naszych fabryk pod względem jakości, mocy produkcyjnych, czasu realizacji i ceny.

Współpracujemy z 32 fabrykami o gwarantowanej jakości, w Azji, Europie i USA, dzięki czemu posiadamy co najmniej 2 fabryki mogące wyprodukować dowolną część. Mamy też dedykowane fabryki dla prototypów, standardowych płytek sztywnych, płytek HDI, płytek giętkich i sztywno-giętkich, jak również płytek PCB IMS. Wspomagamy Państwa w produkcji PCB w każdej technologii.