Organizacja

NCAB Group to organizacja zdecentralizowana, w znacznym stopniu umożliwiająca lokalne podejmowanie decyzji w różnych strefach czasowych, przy możliwości korzystania z centralnych funkcji wspomagających. Tego typu struktura oszczędza czas i zasoby firm lokalnych, co pozwala skoncentrować się na wymaganiach klienta.

Grupa funkcyjna

Nadrzędną odpowiedzialnością Grupy funkcyjnej jest budowanie systemów, procesów i rynków. Pomocą firmom lokalnym służy doświadczony zespół specjalistów, komunikując się poprzez wspólny Enterprise Resource Planning system (ERP) i wspólne procesy. Jest to skuteczny sposób pracy; uczymy się na błędach i sukcesach kolegów i nie musimy tworzyć nowych procesów, gdy wspólne metody już istnieją.

Firma lokalna

Firma lokalna odpowiedzialna jest za relacje z klientem, a także za kontrolę na miejscu w odniesieniu do zamówień i dostaw. Scentralizowane funkcje firmy NCAB przyczyniają się znacząco do podnoszenia wydajności kosztowej firm lokalnych i umożliwiają im skupianie się na działalności i na produkcie. Firma lokalna pozostaje w bezpośrednim kontakcie z osobami podejmującymi w NCAB decyzje, co umożliwia szybkie załatwianie spraw i zaoszczędzenie czasu w budowaniu relacji i obsłudze klienta w lokalnym języku. Każda firma w obrębie NCAB Group działa jako jednostka ekonomicznie autonomiczna, odpowiedzialna za własny rachunek zysków i strat, co kreuje wysoki poziom zaangażowania.

Factory Management

Zespół Factory Management odpowiedzialny jest za proces ciągłego usprawniania i zarządzanie portfolio fabryk. W zakres ich zadań wchodzi monitorowanie jakości, logistyka i zarządzanie zamówieniami. Zespół ma swego przedstawiciela w każdej fabryce, który posługuje się językiem lokalnym, a także mówi po angielsku.