Organization

Produkcja wielu różnych typów płytek PCB w mniejszych seriach (High-mix Low volume) wymaga ciągłego dostosowywania, adaptacji i rozwiązywania problemów. Dlatego też NCAB jest organizacją zdecentralizowaną, w której lokalne firmy biorą pełną odpowiedzialność za relacje z klientami.

Nasi specjaliści w NCAB Group Functions są gotowi wesprzeć firmy w ich rozwoju. Ten sposób pracy pozwala lokalnym firmom skoncentrować swój czas i zasoby na Państwu jako kliencie. Ponadto, w celu zapewnienia jakości produkcji i maksymalizacji wydajności fabryki, mamy własne zespoły zarządzania fabryką na miejscu.

Lokalne firmy ułatwiają zakup płytek PCB

Naszym celem jest zapewnienie Państwu płytek PCB bez wad, na czas. Każda lokalna firma działa jako autonomiczna jednostka finansowa, w pełni odpowiedzialna za swoje wyniki. W ten sposób zapewniamy wysoki poziom zaangażowania klienta i obsługi. Mają Państwo bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi i personelem wsparcia technicznego, którzy rozumieją Państwa wymagania, produkty i procesy produkcyjne.

Maksymalizacja wyników fabryki poprzez zarządzanie fabryką

Niezawodne płytki PCB powstają dzięki temu, że odpowiednie projekty są produkowane we właściwej fabryce. Nasze zespoły na miejscu w starannie wybranych fabrykach stale monitorują i pracują nad poprawą wszystkich aspektów produkcji. W naszych głównych fabrykach zespoły są starannie selekcjonowane i szkolone do pracy wyłącznie w zakresie produkcji płytek PCB dla NCAB. Takie metodyczne podejście maksymalizuje wydajność fabryk.

Group Functions zapewnia strukturę sprzyjającą osiaganie wzrostu

Group Functions składa się z zespołu specjalistów, którzy pracują globalnie w całej organizacji, rozwijając i optymalizując nasze systemy, procesy i rynki. Podobnie jak lokalne firmy, pracują oni zgodnie ze wspólnymi wartościami NCAB. Ponadto stale ulepszają fabryki, z którymi współpracujemy, pomagając im w rozwijaniu ich jakości i pracy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.