Laboratorium NCAB Group

Nasze fabryki przeprowadzają rygorystyczne testy jakości i niezawodności każdej nowej partii przed wysyłką, co zostaje udokumentowane w certyfikacie zgodności NCAB Group. Mimo to NCAB Group w dalszym ciągu uważa się za jednostkę odpowiedzialną za zakwalifikowanie i zatwierdzenie produktów do wysyłki, niezależnie od tego, czy jest to na etapie produkcji seryjnej, czy w czasie procesu zatwierdzania fabryki.

Two of our technicians working in the NCAB Group lab
Andy Dai (stoi) i Star Ye, Lab Technicians NCAB Factory Management pracujący w laboratorium NCAB Group w naszym biurze Factory Management w Chinach.

Laboratorium NCAB dokonuje oceny i uczestniczy w szeroko zakrojonej pierwszej inspekcji nowego artykułu i zapewnia, że produkty otrzymywane są przez klienta zgodnie z zamówieniem. NCAB przeprowadza też w razie potrzeby analizy pierwotnej przyczyny problemu dla płyt zmontowanych i pustych, co przynosi oszczędności czasowe ze względu na uniknięcie wysyłania płyt do analizy z powrotem do fabryki. Pozwala to na szybkie zrozumienie każdej kwestii i wspomaganie fabryki szybką i dokładną poradą.

NCAB Group korzysta z następujących narzędzi (do testowania):

 • Pełna analiza mikrosektorowa
 • Weryfikacja procesu IPC klasy 3 i jego akceptacji
 • Kontrola grubości miedzi na wszystkich warstwach i na ścianie otworu
 • Analiza i weryfikacja konstrukcji, w tym grubości dielektrycznej
 • Ocena geometrii elementów BGA i SMD oraz pomiary ścieżek i szczelin
 • Badanie lutowności
 • Testy naprężeń termicznych i delaminacji
 • Analiza maski przeciwlutowniczej, w tym ocena przyczepności i grubości
 • Kontrola fluorescencji rentgenowskiej w celu zmierzenia grubości wykończenia powierzchni takich jak ENIG, cyna zanurzeniowa itp.
 • Generowanie danych CpK dla krytycznych cech, takich jak otwór przelotowy miedziany, ścieżka i szczelina
 • Wykrywanie usterek i analiza przyczyn źródłowych błędów

Poziom szczegółów wymagany przez wewnętrzną procedurę NCAB dotyczącą sprawdzania produktu przed wysyłką zilustrowany jest w tabeli poniżej.

POBIERZ (PDF) »